Shaolin là bộ phim võ thuật của Thành Long, lấy bối cảnh Trung Quốc vào những năm 1920, nhà Thanh sụp đổ, các Thủ lãnh quân sự địa phương thay nhau nắm quyền, gây ra nhiều cuộc chiến đẫm máu. Hầu Kiệt – một vị tướng ngạo mạn, ngông cuồng - đã phải vào Thiếu Lâm Tự để trốn tránh sự truy đuổi của Tào Man - một tướng dưới quyền phản trắc. Sống trong Thiếu Lâm Tự, Hầu Kiệt dần dần tỉnh ngộ. Anh quyết định quy y cửa Phật để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa. Khi Tào Man tấn công vào Thiếu Lâm Tự, Hầu Kiệt đã sát cánh cùng với các tăng lữ chiến đấu bảo vệ chùa Thiếu Lâm.

HD;https://ok.ru/videoembed/428630084336|HD;https://openload.co/embed/swyS-2Cpn9c/|HD+TM;https://photos.google.com/share/AF1QipOOxMN7Phddd1wSnk9de_DrIgK3S3S_jRjdIsf7DIRnH8z_n_rcF6dMOdwBuNn_nQ/photo/AF1QipOtTojzszLj5py6jJVZTcBlb8BDIkVQXY_otkwe?key=RVpvaVd4TEV0aUZvbGVwUENvVi05S29VY2lHWnl3|
[daodien]Trần Mộc Thắng[/daodien]
[diem]6.9[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Võ thuật|@Viễn tưởng|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/NO6L5MHAOB92[/taiphim]


Shaolin là bộ phim võ thuật của Thành Long, lấy bối cảnh Trung Quốc vào những năm 1920, nhà Thanh sụp đổ, các Thủ lãnh quân sự địa phương thay nhau nắm quyền, gây ra nhiều cuộc chiến đẫm máu. Hầu Kiệt – một vị tướng ngạo mạn, ngông cuồng - đã phải vào Thiếu Lâm Tự để trốn tránh sự truy đuổi của Tào Man - một tướng dưới quyền phản trắc. Sống trong Thiếu Lâm Tự, Hầu Kiệt dần dần tỉnh ngộ. Anh quyết định quy y cửa Phật để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa. Khi Tào Man tấn công vào Thiếu Lâm Tự, Hầu Kiệt đã sát cánh cùng với các tăng lữ chiến đấu bảo vệ chùa Thiếu Lâm.

HD;https://ok.ru/videoembed/428630084336|HD;https://openload.co/embed/swyS-2Cpn9c/|HD+TM;https://photos.google.com/share/AF1QipOOxMN7Phddd1wSnk9de_DrIgK3S3S_jRjdIsf7DIRnH8z_n_rcF6dMOdwBuNn_nQ/photo/AF1QipOtTojzszLj5py6jJVZTcBlb8BDIkVQXY_otkwe?key=RVpvaVd4TEV0aUZvbGVwUENvVi05S29VY2lHWnl3|
[daodien]Trần Mộc Thắng[/daodien]
[diem]6.9[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Võ thuật|@Viễn tưởng|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/NO6L5MHAOB92[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text