Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser 2015

Đạo diễn: Lý Tuyết
Diễn viên: Hồ Ca, Cận Đông, Lưu Mẫn Đào, Vương Lạc Quân, Vương Âu, Tống Dật, Nhạc Dương
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Chiến Tranh
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 48 Tập
Năm phát hành: 2015
Status: Full 48/48  + TM
Giới thiệu bộ phim: "Kẻ Ngụy Trang 2015 - The Disguiser"
Kẻ Ngụy Trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Điệp chiến bến Thượng Hải của Trương Dũng, kể về gia đình họ Minh với 3 chị em Minh Kính, Minh Lâu, Minh Đài, trong bối cảnh kháng chiến chống Nhật, chính quyền Uông Ngụy được thành lập tại bến Thượng Hải. Trong gia đình 2 anh em trai Minh Lâu, Minh Đài thân phận là thiếu gia Minh gia, nhân viên chính phủ Uông Ngụy nhưng đều ẩn giấu thân phận là đặc công, chị cả Minh Kính là nhà tư bản cũng bí mật hỗ trợ cho kháng chiến. Minh Đài cũng người bạn Vu Mạn Lệ tại Thượng Hải hoạt động bí mật, ám sát thành viên trong chính phủ Uông Ngụy, thu thập tin tức tình báo. Trong quá trình chiến đấu anh cùng Trình Cẩm Vân hợp tác và nảy sinh tình cảm, tình cờ hai người lại cũng được mai mối xem mặt đính ước theo sự sắp xếp của hai bên gia tộc...

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser 2015

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser 2015
Tập 1;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-1/IWZB9W79.html|Tập 2;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-2/IWZB9W7A.html|Tập 3;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-3/IWZB9W7B.html|Tập 4;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-4/IWZB9W7C.html|Tập 5;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-5/IWZB9W7D.html|Tập 6;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-6/IWZB9W7E.html|Tập 7;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-7/IWZB9W7F.html|tập 8;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-8/IWZB9W80.html|Tập 9;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-9/IWZB9W8I.html|Tập 10;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-10/IWZB9W8W.html|Tập 11;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-11/IWZB9W8O.html|Tập 12;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-12/IWZB9W8U.html|Tập 13;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-13/IWZB9W8Z.html|Tập 14;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-14/IWZB9W86.html|Tập 15;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-15/IWZB9W87.html|Tập 16;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-16/IWZB9W88.html|Tập 17;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-17/IWZB9W89.html||Tập 18;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-18/IWZB9W8A.html|Tập 19;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-19/IWZB9W8B.html|Tập 20;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-20/IWZB9W8C.html|Tập 21;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-21/IWZB9W8D.html|Tập 22;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-22/IWZB9W8E.html|Tập 23;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-23/IWZB9W8F.html|Tập 24;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-24/IWZB9W90.html|Tập 25;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-25/IWZB9W9I.html|Tập 26;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-26/IWZB9W9W.html|Tập 27;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-27/IWZB9W9O.html|Tập 28;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-28/IWZB9W9U.html|Tập 29;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-29/IWZB9W9Z.html|Tập 30;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-30/IWZB9W96.html|Tập 31;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-31/IWZB9W97.html|Tập 32;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-32/IWZB9W98.html|Tập 33;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-33/IWZB9W99.html|Tập 34;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-34/IWZB9W9A.html|Tập 35;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-35/IWZB9W9B.html|Tập 36;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-36/IWZB9W9C.html|Tập 37;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-37/IWZB9W9D.html|Tập 38;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-38/IWZB9W9E.html|Tập 39;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-39/IWZB9W9F.html|Tập 40;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-40/IWZB9WA0.html|Tập 41;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-41/IWZB9WAI.html|Tập 42;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-42/IWZB9WAW.html|Tập 43;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-43/IWZB9WAO.html|Tập 44;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-44/IWZB9WAU.html|Tập 45;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-45/IWZB9WAZ.html|Tập 46;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-46/IWZB9WA6.html|Tập 47;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-47/IWZB9WF7.html|Tập 48-END;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-48-END/IWZB9WF8.html|

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser 2015

Đạo diễn: Lý Tuyết
Diễn viên: Hồ Ca, Cận Đông, Lưu Mẫn Đào, Vương Lạc Quân, Vương Âu, Tống Dật, Nhạc Dương
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Chiến Tranh
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 48 Tập
Năm phát hành: 2015
Status: Full 48/48  + TM
Giới thiệu bộ phim: "Kẻ Ngụy Trang 2015 - The Disguiser"
Kẻ Ngụy Trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Điệp chiến bến Thượng Hải của Trương Dũng, kể về gia đình họ Minh với 3 chị em Minh Kính, Minh Lâu, Minh Đài, trong bối cảnh kháng chiến chống Nhật, chính quyền Uông Ngụy được thành lập tại bến Thượng Hải. Trong gia đình 2 anh em trai Minh Lâu, Minh Đài thân phận là thiếu gia Minh gia, nhân viên chính phủ Uông Ngụy nhưng đều ẩn giấu thân phận là đặc công, chị cả Minh Kính là nhà tư bản cũng bí mật hỗ trợ cho kháng chiến. Minh Đài cũng người bạn Vu Mạn Lệ tại Thượng Hải hoạt động bí mật, ám sát thành viên trong chính phủ Uông Ngụy, thu thập tin tức tình báo. Trong quá trình chiến đấu anh cùng Trình Cẩm Vân hợp tác và nảy sinh tình cảm, tình cờ hai người lại cũng được mai mối xem mặt đính ước theo sự sắp xếp của hai bên gia tộc...

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser 2015

Kẻ Ngụy Trang - The Disguiser 2015
Tập 1;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-1/IWZB9W79.html|Tập 2;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-2/IWZB9W7A.html|Tập 3;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-3/IWZB9W7B.html|Tập 4;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-4/IWZB9W7C.html|Tập 5;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-5/IWZB9W7D.html|Tập 6;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-6/IWZB9W7E.html|Tập 7;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-7/IWZB9W7F.html|tập 8;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-8/IWZB9W80.html|Tập 9;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-9/IWZB9W8I.html|Tập 10;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-10/IWZB9W8W.html|Tập 11;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-11/IWZB9W8O.html|Tập 12;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-12/IWZB9W8U.html|Tập 13;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-13/IWZB9W8Z.html|Tập 14;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-14/IWZB9W86.html|Tập 15;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-15/IWZB9W87.html|Tập 16;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-16/IWZB9W88.html|Tập 17;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-17/IWZB9W89.html||Tập 18;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-18/IWZB9W8A.html|Tập 19;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-19/IWZB9W8B.html|Tập 20;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-20/IWZB9W8C.html|Tập 21;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-21/IWZB9W8D.html|Tập 22;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-22/IWZB9W8E.html|Tập 23;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-23/IWZB9W8F.html|Tập 24;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-24/IWZB9W90.html|Tập 25;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-25/IWZB9W9I.html|Tập 26;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-26/IWZB9W9W.html|Tập 27;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-27/IWZB9W9O.html|Tập 28;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-28/IWZB9W9U.html|Tập 29;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-29/IWZB9W9Z.html|Tập 30;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-30/IWZB9W96.html|Tập 31;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-31/IWZB9W97.html|Tập 32;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-32/IWZB9W98.html|Tập 33;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-33/IWZB9W99.html|Tập 34;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-34/IWZB9W9A.html|Tập 35;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-35/IWZB9W9B.html|Tập 36;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-36/IWZB9W9C.html|Tập 37;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-37/IWZB9W9D.html|Tập 38;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-38/IWZB9W9E.html|Tập 39;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-39/IWZB9W9F.html|Tập 40;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-40/IWZB9WA0.html|Tập 41;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-41/IWZB9WAI.html|Tập 42;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-42/IWZB9WAW.html|Tập 43;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-43/IWZB9WAO.html|Tập 44;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-44/IWZB9WAU.html|Tập 45;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-45/IWZB9WAZ.html|Tập 46;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-46/IWZB9WA6.html|Tập 47;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-47/IWZB9WF7.html|Tập 48-END;http://tv.zing.vn/video/Ke-Nguy-Trang-Tap-48-END/IWZB9WF8.html|

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text