Bộ Phim Đội Điều Tra Trọng Án - Confirmation Grand Theft Squad 3 (2014) Vietsub Trọn Bộ Full Online
Tên phim: Đội Điều Tra Trọng Án - Confirmation Grand Theft Squad 3 (2014)
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Katsumi Takahashi, Nana Eikura
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Hình Sự
Quốc gia: Nhật Bản
Thời lượng: 16 Tập
Năm: 2014
Status: HD-Thuyết Minh
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Bộ phim "Đội Điều Tra Trọng Án - Confirmation Grand Theft Squad 3 (2014)": Tại thành phố Tokyo (Nhật Bản), nơi an ninh tưởng chừng được kiểm soát nghiêm ngặt bậc nhất nhưng thực chất lại đầy rẫy hiểm nguy bởi những tên trộm tinh vi và chuyên nghiệp.


Bộ phim Đội Điều Tra Trọng Án (Confirmation-Grand Theft Squad) là tác phẩm được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Kakusho, tiểu thuyết ăn khách nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản của tác giả Bin Konno. Dựa trên nội dung của cuốn tiểu thuyết, bộ phim Đội Điều Tra Trọng Án được sản xuất và đã gây nên một tiếng vang lớn trong nền điện ảnh của đất nước mặt trời mọc.
[id]1;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144636202962146;anc.tm//107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144645420825106;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144713160279954;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144717462037794|2;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144805042708002;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144864788733026;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144871069267282;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144838471765538|3;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145023114653474;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144996212299698;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145009197560770;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145026508684770|4;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145179335689778;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145210336914930;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145202626842034;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145222773875074|5;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884570999537410;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884616241441842;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884643137085138;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884605174632914|6;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884719402937826;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884724052337298;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884799108560434;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884749326590306|7;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884850232205106;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884870440616626;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884909001796418;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884882723900066|8;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884997539504322;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885018109922898;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885033593454194;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885034205101794|9;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885139434300962;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885150376413970;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885160959817426;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885186580627810|10;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885314658633074;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885285398819522;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885297639056994;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885305110325778|11a;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885466609533442|11b;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885491638987442|11c;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885485255296226|11d-End;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885505288974754|1;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101308301031724914|2;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101305740321200370|3;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101306150188769698|4;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101316617376138658|5;|6;|7;|8;|9;|10;|11;|12;|13;|14;|15;|16-End;|[/id]
Bộ Phim Đội Điều Tra Trọng Án - Confirmation Grand Theft Squad 3 (2014) Vietsub Trọn Bộ Full Online
Tên phim: Đội Điều Tra Trọng Án - Confirmation Grand Theft Squad 3 (2014)
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Katsumi Takahashi, Nana Eikura
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Hình Sự
Quốc gia: Nhật Bản
Thời lượng: 16 Tập
Năm: 2014
Status: HD-Thuyết Minh
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Bộ phim "Đội Điều Tra Trọng Án - Confirmation Grand Theft Squad 3 (2014)": Tại thành phố Tokyo (Nhật Bản), nơi an ninh tưởng chừng được kiểm soát nghiêm ngặt bậc nhất nhưng thực chất lại đầy rẫy hiểm nguy bởi những tên trộm tinh vi và chuyên nghiệp.


Bộ phim Đội Điều Tra Trọng Án (Confirmation-Grand Theft Squad) là tác phẩm được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết Kakusho, tiểu thuyết ăn khách nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản của tác giả Bin Konno. Dựa trên nội dung của cuốn tiểu thuyết, bộ phim Đội Điều Tra Trọng Án được sản xuất và đã gây nên một tiếng vang lớn trong nền điện ảnh của đất nước mặt trời mọc.
[id]1;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144636202962146;anc.tm//107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144645420825106;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144713160279954;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144717462037794|2;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144805042708002;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144864788733026;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144871069267282;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144838471765538|3;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145023114653474;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100144996212299698;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145009197560770;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145026508684770|4;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145179335689778;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145210336914930;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145202626842034;anc.tm/107852830995415780112/January32015?authkey=Gv1sRgCLCOo4_4gbSU1gE#6100145222773875074|5;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884570999537410;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884616241441842;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884643137085138;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884605174632914|6;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884719402937826;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884724052337298;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884799108560434;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884749326590306|7;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884850232205106;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884870440616626;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884909001796418;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884882723900066|8;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103884997539504322;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885018109922898;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885033593454194;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885034205101794|9;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885139434300962;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885150376413970;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885160959817426;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885186580627810|10;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885314658633074;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885285398819522;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885297639056994;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885305110325778|11a;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885466609533442|11b;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885491638987442|11c;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885485255296226|11d-End;anc.tm/107852830995415780112/January132015?authkey=Gv1sRgCOWX4tm6s6PZowE#6103885505288974754|1;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101308301031724914|2;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101305740321200370|3;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101306150188769698|4;https://picasaweb.google.com/117285083393463340891/Doi_dieu_tra_trong_an?authkey=Gv1sRgCPDhorChq8b2aA#6101316617376138658|5;|6;|7;|8;|9;|10;|11;|12;|13;|14;|15;|16-End;|[/id]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text