Bộ Phim Tân Bạch Phát Ma Nữ - Bride with White Hair 2012 (HD Thuyết Minh) Vietsub Trọn Bộ Full Online
Tên phim: Tân Bạch Phát Ma Nữ - Bride with White Hair 2012 (HD Thuyết Minh)
Đạo diễn: Lương Vũ Sinh
Diễn viên: Ngô Kì Long, Mã Tô, Phàn Thiếu Hoàng, Quách Trân Nghê, Lưu Tư Đồng
Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Võ Thuật, Phim TV Show
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 42 Tập
Status: HD-Thuyết Minh
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Bộ phim "Tân Bạch Phát Ma Nữ - Bride with White Hair 2012 (HD Thuyết Minh)": Nhà Minh năm Thiên Khải thứ 4, khu vực Quảng Nguyên mất mùa nhiều năm liên tiếp. Khải Bộ thị lang Trác Kế Hiền phụng mệnh Thái Tử đem lương thảo đến khu vực thiên tai, trên đường đến Ngọc Long Sơn, bị Minh Nguyệt thành chủ Luyện Nghê Thường (Mã Tô đóng) dẫn người cướp mất lương thảo. Con trai của Trác Kế Hiền, đại đồ đệ của Võ Đang - Trác Nhất Hàng (Ngô Kỳ Long đóng) cùng tiểu sư muội Hà Ngạc Hoa (Quách Trân Nghê đóng) lập tức xuống núi cứu cha, vì vậy bị cuốn vào cuộc đấu của Thái Tử, Ngụy Trung Hiền và Luyện Nghê Thường. vannhell KST: Trác Nhất Hàng và Luyện Nghê Thường do hiểu lầm bắt đầu, sau một phen phong ba lịch sử, đôi bên nảy sinh tình cảm. Sau đó để giải tình độc trên người Luyện Nghê Thường. Trác Nhất Hàng chỉ còn cách giả vờ bất hòa , Luyện Nghê Thường hiểu nhầm cho rằng Trác Nhất Hàng tuyệt tình như vậy, chỉ một đêm mà tóc xanh hóa bạc hết. Để phục hồi lại mái tóc và dung nhan cho ma nữ tóc bạc, Trác Nhất Hàng đến núi Thiên Sơn tìm Luyện Nghê Thường và Ưu Đàm Tiên Hoa trong truyền thuyết. Trác Nhất Hàng chờ đợi hóa điên hơn mười năm sau, Ưu Đàm Tiên Hoa mới thay đổi suy nghĩ.


[id]1;http://picasaweb.google.com/lh/photo/IWDZr4tU1wssBKbYFj7G5G3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|2;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ls_1SYCRCD3xY1Da5yn8T23mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|3;http://picasaweb.google.com/lh/photo/ronl3i0o2fiuhQM8isidAm3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|4;http://picasaweb.google.com/lh/photo/o96V-UCdSzmsdeKW55BJTW3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|5;http://picasaweb.google.com/lh/photo/mI4_FufyjvcM7BcidOhHwG3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dE_7J3yTcRlPAQuWauJPfg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_q9wssMSYH0m0e-YXBxLsQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/49uuVusZkgT2sWrQWi-lgg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PwTcQscYSVZD72xQ3EoE7w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i4WDoINA_Ss7op6b7ND0XQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETsCoqXrvZ7FDDAw4eqrjA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PpiivIMAxQlo4nWPJ_alkg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BM2vy6gyFLtvs7OwlF7T8w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/65BoOk_faeD44FF3Ik4X2w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/30jCcnA-SW9q5UUh7roemg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2hBmAHulKtmlZJMcikTHQg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F-QyTmxInHv8lZDclZ1RiA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/THyOY7JZy7B7L5s7be8PLQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-d-4cXIUMhY3nQjXHDfg9w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_J4obYlShg-4q_urRxdeQQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qHSx_XK1795BRYr5_0EK9A_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nk8o-MJrg8RYSBE7EMcnig_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EK6MRGRG8onCeC48BUZD_w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7JOVB-4iCDUjDeps6ed55A_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BsCA1eSS6chEiyX1hX8apg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7ur3urRwRWZVwRYtwH1mpg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/X0mXBfrBSejlBeKEBYO9Qg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BkBIxz3Ll-sLKXsG3-lk9A_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DapGKMinMa3wKPJaRGozew_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_Xx-3CRN1xrcoZnfRhObg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yUgeCWwbpcckQSuMz1YDSQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h0f0jbuTrp-VJzRw9DRX9w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1AxxfCqcvtsFwVQP4aVGEg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/86PuhgP8H3x9_uki46aAJQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SxtZS2wzdcqqzw2RQOrsNA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o8wr0lqT-CkxBEfkC5DmpQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qSf-CKPBNSBo3Tky8T42Rg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K2YM8J0kT98eC7dPdHVwtA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wOF6Lp2bDmQ4GkhHXoNjRg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RkyXYDbJy_I4ehZAMA46KQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mo8RJi1AK5VnOE5LvHTZww_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|42-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bbheNCzx1mn7iEgWE0KY0Q_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|[/id]

Bộ Phim Tân Bạch Phát Ma Nữ - Bride with White Hair 2012 (HD Thuyết Minh) Vietsub Trọn Bộ Full Online
Tên phim: Tân Bạch Phát Ma Nữ - Bride with White Hair 2012 (HD Thuyết Minh)
Đạo diễn: Lương Vũ Sinh
Diễn viên: Ngô Kì Long, Mã Tô, Phàn Thiếu Hoàng, Quách Trân Nghê, Lưu Tư Đồng
Thể loại: Phim Cổ Trang, Phim Võ Thuật, Phim TV Show
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 42 Tập
Status: HD-Thuyết Minh
Nguồn: Sưu tầm
Giới thiệu: Bộ phim "Tân Bạch Phát Ma Nữ - Bride with White Hair 2012 (HD Thuyết Minh)": Nhà Minh năm Thiên Khải thứ 4, khu vực Quảng Nguyên mất mùa nhiều năm liên tiếp. Khải Bộ thị lang Trác Kế Hiền phụng mệnh Thái Tử đem lương thảo đến khu vực thiên tai, trên đường đến Ngọc Long Sơn, bị Minh Nguyệt thành chủ Luyện Nghê Thường (Mã Tô đóng) dẫn người cướp mất lương thảo. Con trai của Trác Kế Hiền, đại đồ đệ của Võ Đang - Trác Nhất Hàng (Ngô Kỳ Long đóng) cùng tiểu sư muội Hà Ngạc Hoa (Quách Trân Nghê đóng) lập tức xuống núi cứu cha, vì vậy bị cuốn vào cuộc đấu của Thái Tử, Ngụy Trung Hiền và Luyện Nghê Thường. vannhell KST: Trác Nhất Hàng và Luyện Nghê Thường do hiểu lầm bắt đầu, sau một phen phong ba lịch sử, đôi bên nảy sinh tình cảm. Sau đó để giải tình độc trên người Luyện Nghê Thường. Trác Nhất Hàng chỉ còn cách giả vờ bất hòa , Luyện Nghê Thường hiểu nhầm cho rằng Trác Nhất Hàng tuyệt tình như vậy, chỉ một đêm mà tóc xanh hóa bạc hết. Để phục hồi lại mái tóc và dung nhan cho ma nữ tóc bạc, Trác Nhất Hàng đến núi Thiên Sơn tìm Luyện Nghê Thường và Ưu Đàm Tiên Hoa trong truyền thuyết. Trác Nhất Hàng chờ đợi hóa điên hơn mười năm sau, Ưu Đàm Tiên Hoa mới thay đổi suy nghĩ.


[id]1;http://picasaweb.google.com/lh/photo/IWDZr4tU1wssBKbYFj7G5G3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|2;http://picasaweb.google.com/lh/photo/Ls_1SYCRCD3xY1Da5yn8T23mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|3;http://picasaweb.google.com/lh/photo/ronl3i0o2fiuhQM8isidAm3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|4;http://picasaweb.google.com/lh/photo/o96V-UCdSzmsdeKW55BJTW3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|5;http://picasaweb.google.com/lh/photo/mI4_FufyjvcM7BcidOhHwG3mr_PBiTRZ1UyUirMZRzw|6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dE_7J3yTcRlPAQuWauJPfg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_q9wssMSYH0m0e-YXBxLsQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/49uuVusZkgT2sWrQWi-lgg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PwTcQscYSVZD72xQ3EoE7w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/i4WDoINA_Ss7op6b7ND0XQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ETsCoqXrvZ7FDDAw4eqrjA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PpiivIMAxQlo4nWPJ_alkg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BM2vy6gyFLtvs7OwlF7T8w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/65BoOk_faeD44FF3Ik4X2w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/30jCcnA-SW9q5UUh7roemg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2hBmAHulKtmlZJMcikTHQg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/F-QyTmxInHv8lZDclZ1RiA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/THyOY7JZy7B7L5s7be8PLQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-d-4cXIUMhY3nQjXHDfg9w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_J4obYlShg-4q_urRxdeQQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qHSx_XK1795BRYr5_0EK9A_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nk8o-MJrg8RYSBE7EMcnig_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/EK6MRGRG8onCeC48BUZD_w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7JOVB-4iCDUjDeps6ed55A_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BsCA1eSS6chEiyX1hX8apg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7ur3urRwRWZVwRYtwH1mpg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/X0mXBfrBSejlBeKEBYO9Qg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/BkBIxz3Ll-sLKXsG3-lk9A_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/DapGKMinMa3wKPJaRGozew_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/W_Xx-3CRN1xrcoZnfRhObg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/yUgeCWwbpcckQSuMz1YDSQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/h0f0jbuTrp-VJzRw9DRX9w_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1AxxfCqcvtsFwVQP4aVGEg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/86PuhgP8H3x9_uki46aAJQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/SxtZS2wzdcqqzw2RQOrsNA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/o8wr0lqT-CkxBEfkC5DmpQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/qSf-CKPBNSBo3Tky8T42Rg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K2YM8J0kT98eC7dPdHVwtA_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wOF6Lp2bDmQ4GkhHXoNjRg_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|40;https://picasaweb.google.com/lh/photo/RkyXYDbJy_I4ehZAMA46KQ_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|41;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Mo8RJi1AK5VnOE5LvHTZww_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|42-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/bbheNCzx1mn7iEgWE0KY0Q_gz6NiNy1k4hEIMQirEhg|[/id]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text