Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003
Đạo diễn: Cúc Giác Lượng, Vu Mẫn, Triệu Tiễn
Diễn viên: Hồ Quân, Cao Hồ, Lâm Chí Dĩnh, Tu Khánh, Lưu Diệc Phi, Trần Hảo, Lưu Đào, Tưởng Hân, Dương Nhụy, Vương Hải Trân, Thang C.Tông, Mã Dục Khoa, Chung Lệ Đề, Vương L.Dao, Cao Viễn, Lý D.Dũng, Bành Đan
Thể loại: Phim Cổ trang, Phim Võ Thuật
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 40 tập
Năm phát hành: 2003
Status: Full 40/40
Giới thiệu bộ phim: "Thiên Long Bát Bộ 2003 - Demi Gods And Semi Devils"
Phim được xây dựng dựa theo tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ, nguyên tác Kim Dung. Bấm máy vào giữa năm 2002, đóng máy vào cuối năm 2002. Sau gần 1 năm làm hậu kỳ, Thiên Long Bát Bộ đã ra mắt khán giả Trung Quốc vào ngày 11/12/2003. Sau khi công chiếu, bộ phim đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ phía khán giả về: dàn diễn viên, đầu tư chế tác, võ thuật.


Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003

Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=Zo-PRJkcJg4|Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=KZ2tZXNMmMk|Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=2LA4EM7Iho8|Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=RWAqRsDTwgo|Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=PgMFPkhbEtg|Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=zYvPh5iXJbQ|Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=UZH03Tqli64|Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=iYdTfhWc_KI|Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=ds7QJxvO7TU|Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=bt-FRyTzEq4|Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=SOb9O7x3jFk|Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=e5LGwXeoryc|Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=mFu6vY2ablQ|Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=gK7LjvQGK3w|Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=tsaRAw1eXnc|Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=8iT94pQplcE|Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=gCStRP6ToSY|Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=NLaJATvGhXI|Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=HFrYZtj5JrI|tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=huZQ01IwK5s|Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=tn9H_Qlsszs|tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=FLupM8PKxb0|Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=z-FFx4Ue6Mc|Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=D2PHQqMfbgo|Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=o79Lssmw5oI|Tập 26;https://www.youtube.com/watch?v=WO69_lpP780|Tập 27;https://www.youtube.com/watch?v=05w-OQs-PEk|tập 28;https://www.youtube.com/watch?v=VIeLJmcQhag|Tập 29;https://www.youtube.com/watch?v=x-tLREFCvA8|Tập 30;https://www.youtube.com/watch?v=z17VG9VyKGQ|Tập 31;https://www.youtube.com/watch?v=dgZ23clI5J4|Tập 32;https://www.youtube.com/watch?v=unq0BHiQnQ8|Tập 33;https://www.youtube.com/watch?v=b1uxyJ7_9Pw|Tập 34;https://www.youtube.com/watch?v=24G1KRxtfG8|Tập 35;https://www.youtube.com/watch?v=C1Lnnu8jZOQ|Tập 36;https://www.youtube.com/watch?v=eTX-krzHcX4|Tập 37;https://www.youtube.com/watch?v=y8oL03rg-x0|Tập 38;https://www.youtube.com/watch?v=AvEnUcuZ1I0|Tập 39;https://www.youtube.com/watch?v=JAU49S2Vkt0|Tập 40-END;https://www.youtube.com/watch?v=idX8mpoD9eI|
Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003
Đạo diễn: Cúc Giác Lượng, Vu Mẫn, Triệu Tiễn
Diễn viên: Hồ Quân, Cao Hồ, Lâm Chí Dĩnh, Tu Khánh, Lưu Diệc Phi, Trần Hảo, Lưu Đào, Tưởng Hân, Dương Nhụy, Vương Hải Trân, Thang C.Tông, Mã Dục Khoa, Chung Lệ Đề, Vương L.Dao, Cao Viễn, Lý D.Dũng, Bành Đan
Thể loại: Phim Cổ trang, Phim Võ Thuật
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 40 tập
Năm phát hành: 2003
Status: Full 40/40
Giới thiệu bộ phim: "Thiên Long Bát Bộ 2003 - Demi Gods And Semi Devils"
Phim được xây dựng dựa theo tiểu thuyết võ hiệp Thiên Long Bát Bộ, nguyên tác Kim Dung. Bấm máy vào giữa năm 2002, đóng máy vào cuối năm 2002. Sau gần 1 năm làm hậu kỳ, Thiên Long Bát Bộ đã ra mắt khán giả Trung Quốc vào ngày 11/12/2003. Sau khi công chiếu, bộ phim đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ phía khán giả về: dàn diễn viên, đầu tư chế tác, võ thuật.


Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003

Thiên Long Bát Bộ - Demi Gods And Semi Devils 2003Tập 1;https://www.youtube.com/watch?v=Zo-PRJkcJg4|Tập 2;https://www.youtube.com/watch?v=KZ2tZXNMmMk|Tập 3;https://www.youtube.com/watch?v=2LA4EM7Iho8|Tập 4;https://www.youtube.com/watch?v=RWAqRsDTwgo|Tập 5;https://www.youtube.com/watch?v=PgMFPkhbEtg|Tập 6;https://www.youtube.com/watch?v=zYvPh5iXJbQ|Tập 7;https://www.youtube.com/watch?v=UZH03Tqli64|Tập 8;https://www.youtube.com/watch?v=iYdTfhWc_KI|Tập 9;https://www.youtube.com/watch?v=ds7QJxvO7TU|Tập 10;https://www.youtube.com/watch?v=bt-FRyTzEq4|Tập 11;https://www.youtube.com/watch?v=SOb9O7x3jFk|Tập 12;https://www.youtube.com/watch?v=e5LGwXeoryc|Tập 13;https://www.youtube.com/watch?v=mFu6vY2ablQ|Tập 14;https://www.youtube.com/watch?v=gK7LjvQGK3w|Tập 15;https://www.youtube.com/watch?v=tsaRAw1eXnc|Tập 16;https://www.youtube.com/watch?v=8iT94pQplcE|Tập 17;https://www.youtube.com/watch?v=gCStRP6ToSY|Tập 18;https://www.youtube.com/watch?v=NLaJATvGhXI|Tập 19;https://www.youtube.com/watch?v=HFrYZtj5JrI|tập 20;https://www.youtube.com/watch?v=huZQ01IwK5s|Tập 21;https://www.youtube.com/watch?v=tn9H_Qlsszs|tập 22;https://www.youtube.com/watch?v=FLupM8PKxb0|Tập 23;https://www.youtube.com/watch?v=z-FFx4Ue6Mc|Tập 24;https://www.youtube.com/watch?v=D2PHQqMfbgo|Tập 25;https://www.youtube.com/watch?v=o79Lssmw5oI|Tập 26;https://www.youtube.com/watch?v=WO69_lpP780|Tập 27;https://www.youtube.com/watch?v=05w-OQs-PEk|tập 28;https://www.youtube.com/watch?v=VIeLJmcQhag|Tập 29;https://www.youtube.com/watch?v=x-tLREFCvA8|Tập 30;https://www.youtube.com/watch?v=z17VG9VyKGQ|Tập 31;https://www.youtube.com/watch?v=dgZ23clI5J4|Tập 32;https://www.youtube.com/watch?v=unq0BHiQnQ8|Tập 33;https://www.youtube.com/watch?v=b1uxyJ7_9Pw|Tập 34;https://www.youtube.com/watch?v=24G1KRxtfG8|Tập 35;https://www.youtube.com/watch?v=C1Lnnu8jZOQ|Tập 36;https://www.youtube.com/watch?v=eTX-krzHcX4|Tập 37;https://www.youtube.com/watch?v=y8oL03rg-x0|Tập 38;https://www.youtube.com/watch?v=AvEnUcuZ1I0|Tập 39;https://www.youtube.com/watch?v=JAU49S2Vkt0|Tập 40-END;https://www.youtube.com/watch?v=idX8mpoD9eI|

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text