Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015
Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015
Đạo diễn: Đồng Hoa
Diễn viên: Trần Kiều Ân, Giả Nãi Lượng, Huỳnh Tông Trạch
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 41 Tập
Năm phát hành: 2015
Status: Full 44/44 VIETSUB + TM
Giới thiệu bộ phim: "Vẫn Cứ Thích Em 2015 - Destined To Love You"
Vẫn Cứ Thích Em (tựa tiếng Anh: Destined To Love You) do hãng chế tác Chiết Giang Mộng Ảo Tinh Sinh Viên đầu tư sản xuất, nhà văn Đồng Hoa chấp bút biên kịch. Tác phẩm kể câu chuyện cô gái bình dân Tiền Hạo Hạo (Trần Kiều Ân) đến học viện quân sự làm nữ sĩ quan huấn luyện. Tại đây, cô vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối với Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch) và Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng).

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015

1;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-1/IWZB6IZW.html|2;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-2/IWZB6IZ7.html|3;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-3/IWZB6ICW.html|4;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-4/IWZB6ICO.html|5;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-5/IWZB6WZE.html|6;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-6/IWZB6WZD.html|7;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-7/IWZB6W78.html|8;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-8/IWZB6OWZ.html|9;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-9/IWZB6OW8.html|10;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-10/IWZB6OAU.html|11;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-11/IWZB6OA6.html|12;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-12/IWZB6OF8.html|13;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-13/IWZB6OF9.html|14;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-14/IWZB6U7F.html|15;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-15/IWZB6U8C.html|16;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-16/IWZB6Z0Z.html|17;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-17/IWZB6ZWO.html|18;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-18/IWZB6ZZU.html|19;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-19/IWZB66ID.html|20;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-20/IWZB66W8.html|21;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-21/IWZB66DB.html|22;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-22/IWZB66DD.html|23;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-23/IWZB67ZA.html|24;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-24/IWZB6786.html|25;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-25/IWZB67FA.html|26;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-26/IWZB68W6.html|27;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-27/IWZB68WB.html|28;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-28/IWZB6886.html|29;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-29/IWZB68EW.html|30;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-30/IWZB69OO.html|31;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-31/IWZB697Z.html|32;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-32/IWZB69EZ.html|33;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-33/IWZB69FO.html|34;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-34/IWZB69FA.html|35;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-35/IWZB6AI0.html|36;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-36/IWZB6AB7.html|37;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-37/IWZB6AEI.html|38;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-38/IWZB6BWB.html|39;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-39/IWZB6BUE.html|40;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-40/IWZB6BAA.html|41-END;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-41-END/IWZB6C0I.html|
Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015
Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015
Đạo diễn: Đồng Hoa
Diễn viên: Trần Kiều Ân, Giả Nãi Lượng, Huỳnh Tông Trạch
Thể loại: Phim Hành Động, Phim Tâm Lý
Quốc Gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 41 Tập
Năm phát hành: 2015
Status: Full 44/44 VIETSUB + TM
Giới thiệu bộ phim: "Vẫn Cứ Thích Em 2015 - Destined To Love You"
Vẫn Cứ Thích Em (tựa tiếng Anh: Destined To Love You) do hãng chế tác Chiết Giang Mộng Ảo Tinh Sinh Viên đầu tư sản xuất, nhà văn Đồng Hoa chấp bút biên kịch. Tác phẩm kể câu chuyện cô gái bình dân Tiền Hạo Hạo (Trần Kiều Ân) đến học viện quân sự làm nữ sĩ quan huấn luyện. Tại đây, cô vướng vào chuyện tình tay ba rắc rối với Thẩm Văn Đào (Huỳnh Tông Trạch) và Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng).

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015

Vẫn Cứ Thích Em - Destined To Love You 2015

1;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-1/IWZB6IZW.html|2;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-2/IWZB6IZ7.html|3;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-3/IWZB6ICW.html|4;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-4/IWZB6ICO.html|5;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-5/IWZB6WZE.html|6;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-6/IWZB6WZD.html|7;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-7/IWZB6W78.html|8;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-8/IWZB6OWZ.html|9;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-9/IWZB6OW8.html|10;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-10/IWZB6OAU.html|11;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-11/IWZB6OA6.html|12;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-12/IWZB6OF8.html|13;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-13/IWZB6OF9.html|14;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-14/IWZB6U7F.html|15;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-15/IWZB6U8C.html|16;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-16/IWZB6Z0Z.html|17;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-17/IWZB6ZWO.html|18;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-18/IWZB6ZZU.html|19;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-19/IWZB66ID.html|20;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-20/IWZB66W8.html|21;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-21/IWZB66DB.html|22;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-22/IWZB66DD.html|23;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-23/IWZB67ZA.html|24;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-24/IWZB6786.html|25;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-25/IWZB67FA.html|26;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-26/IWZB68W6.html|27;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-27/IWZB68WB.html|28;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-28/IWZB6886.html|29;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-29/IWZB68EW.html|30;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-30/IWZB69OO.html|31;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-31/IWZB697Z.html|32;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-32/IWZB69EZ.html|33;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-33/IWZB69FO.html|34;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-34/IWZB69FA.html|35;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-35/IWZB6AI0.html|36;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-36/IWZB6AB7.html|37;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-37/IWZB6AEI.html|38;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-38/IWZB6BWB.html|39;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-39/IWZB6BUE.html|40;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-40/IWZB6BAA.html|41-END;http://tv.zing.vn/video/Van-Cu-Thich-Em-Tap-41-END/IWZB6C0I.html|

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text