Đã hai năm kể từ khi Sam Witwicky (Shia LaBeouf) và đội quân Autobot giải cứu loài người khỏi bọn xâm lăng Decepticon. Giờ đây Sam lại đang tất bật chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong đời: học đại học xa nhà. Xa nhà cũng là điều mà phe Autobot hiểu rõ hơn hết. Hy vọng tái tạo lại hành tinh quê hương Cybertron đã tan cùng Khối Lập Phương, các Autobot đành ngụ cư tại trái đất, liên minh cùng quân đội NEST rà soát và tiêu diệt những tàn dư còn sót lại của bọn Decepticon ở trái đấtHD;https://ia601500.us.archive.org/11/items/XemPhimRobotiChin2BiBinhPhcHnVietSubThuytMinhHDTransformersRevengeOfTheFallen2009/Xem%20Phim%20Robot%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Chi%E1%BA%BFn%202_%20B%E1%BA%A1i%20Binh%20Ph%E1%BB%A5c%20H%E1%BA%ADn%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Transformers%20Revenge%20of%20the%20Fallen%202009.MP4|HD;https://ok.ru/videoembed/639182244592|HD;https://openload.co/embed/40MANiQO_8o/|
[daodien] Michael Bay[/daodien]
[diem]6.0[/diem]
[theloai]Hành động, Khoa học viễn tưởng, Phiêu lưu [/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/3OYKLYT1A5K3[/taiphim]

[thoiluong]150 phút[/thoiluong]


Đã hai năm kể từ khi Sam Witwicky (Shia LaBeouf) và đội quân Autobot giải cứu loài người khỏi bọn xâm lăng Decepticon. Giờ đây Sam lại đang tất bật chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong đời: học đại học xa nhà. Xa nhà cũng là điều mà phe Autobot hiểu rõ hơn hết. Hy vọng tái tạo lại hành tinh quê hương Cybertron đã tan cùng Khối Lập Phương, các Autobot đành ngụ cư tại trái đất, liên minh cùng quân đội NEST rà soát và tiêu diệt những tàn dư còn sót lại của bọn Decepticon ở trái đấtHD;https://ia601500.us.archive.org/11/items/XemPhimRobotiChin2BiBinhPhcHnVietSubThuytMinhHDTransformersRevengeOfTheFallen2009/Xem%20Phim%20Robot%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Chi%E1%BA%BFn%202_%20B%E1%BA%A1i%20Binh%20Ph%E1%BB%A5c%20H%E1%BA%ADn%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Transformers%20Revenge%20of%20the%20Fallen%202009.MP4|HD;https://ok.ru/videoembed/639182244592|HD;https://openload.co/embed/40MANiQO_8o/|
[daodien] Michael Bay[/daodien]
[diem]6.0[/diem]
[theloai]Hành động, Khoa học viễn tưởng, Phiêu lưu [/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/3OYKLYT1A5K3[/taiphim]

[thoiluong]150 phút[/thoiluong]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text