Click để xem chi tiết


Phim nói về câu chuyện của Rémy (được Patton Oswalt lồng tiếng), một chú chuột sống ở Paris muốn trở thành một đầu bếp nhưng bị gia đình cậu và loài người cản trở. Gia đình cậu đã sử dụng biệt tài ngửi mùi để giúp họ hàng nhà chuột phân biệt thức ăn có đánh bả và thức ăn có thể ăn an toàn.
Do một lần lưu lạc gia đình và trôi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Paris, chú chuột đã có cơ hội trổ tài nấu ăn của mình.


HD;https://ia801501.us.archive.org/23/items/XemPhimChChutuBpRatatouilleFullHD2007APhim/Xem%20phim%20Ch%C3%BA%20Chu%E1%BB%99t%20%C4%90%E1%BA%A7u%20B%E1%BA%BFp%20-%20Ratatouille%20Full%20HD%20-%202007%20-%20aPhim.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/624069446384|HD;https://openload.co/embed/nq_mqh8mOm4/|HD;|[daodien]Brad Bird, Jan Pinkava[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút [/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/R7HIWNBBBETL[/taiphim]


Phim nói về câu chuyện của Rémy (được Patton Oswalt lồng tiếng), một chú chuột sống ở Paris muốn trở thành một đầu bếp nhưng bị gia đình cậu và loài người cản trở. Gia đình cậu đã sử dụng biệt tài ngửi mùi để giúp họ hàng nhà chuột phân biệt thức ăn có đánh bả và thức ăn có thể ăn an toàn.
Do một lần lưu lạc gia đình và trôi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Paris, chú chuột đã có cơ hội trổ tài nấu ăn của mình.


HD;https://ia801501.us.archive.org/23/items/XemPhimChChutuBpRatatouilleFullHD2007APhim/Xem%20phim%20Ch%C3%BA%20Chu%E1%BB%99t%20%C4%90%E1%BA%A7u%20B%E1%BA%BFp%20-%20Ratatouille%20Full%20HD%20-%202007%20-%20aPhim.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/624069446384|HD;https://openload.co/embed/nq_mqh8mOm4/|HD;|[daodien]Brad Bird, Jan Pinkava[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút [/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/R7HIWNBBBETL[/taiphim]
tắt QC [x]
Alt Text