Trong một tương lai, thành phố chìm trong bạo lực và cảnh sát có thẩm quyền hành động như thẩm phán, bồi thẩm đoàn và hành quyết, một nhóm cảnh sát với một thực tập sinh tấn công một băng đảng chuyên sản xuất một loại ma túy mới đang tàn phá giới trẻ.
HD;https://ia601503.us.archive.org/3/items/HoiThamPhan2012/hoi%20tham%20phan%202012.mp4|HD;https://ia601500.us.archive.org/1/items/HoiThamPhan2012_201803/hoi%20tham%20phan%202012.mp4|HD;https://openload.co/embed/jqDJMPnK-iw/|HD;|

[daodien]Pete Travis[/daodien]
[diem]7.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]115phút [/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/F9PHZ93EFMO6[/taiphim]


Trong một tương lai, thành phố chìm trong bạo lực và cảnh sát có thẩm quyền hành động như thẩm phán, bồi thẩm đoàn và hành quyết, một nhóm cảnh sát với một thực tập sinh tấn công một băng đảng chuyên sản xuất một loại ma túy mới đang tàn phá giới trẻ.
HD;https://ia601503.us.archive.org/3/items/HoiThamPhan2012/hoi%20tham%20phan%202012.mp4|HD;https://ia601500.us.archive.org/1/items/HoiThamPhan2012_201803/hoi%20tham%20phan%202012.mp4|HD;https://openload.co/embed/jqDJMPnK-iw/|HD;|

[daodien]Pete Travis[/daodien]
[diem]7.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]115phút [/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/file/F9PHZ93EFMO6[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text