Click để xem chi tiết

Được thúc đẩy bởi niềm tin đã được khôi phục vào nhân loại và được truyền cảm hứng bởi sự hy sinh của Superman, Bruce Wayne nhờ sự trợ giúp của đồng minh mới, Diana Prince, để đối mặt với một kẻ thù khủng khiếp. Cùng nhau, Batman và Wonder Woman nhanh chóng tìm và chiêu mộ một nhóm metahuman để chống lại mối nguy mới hiện diện này. Mặc cho sự hình thành của liên minh vô tiền khoáng hậu các siêu anh hùng - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg và The Flash - có lẽ đã quá muộn để có thể cứu hành tinh khỏi cuộc tấn công thảm khốc
HD;https://ia601506.us.archive.org/4/items/XemPhimLinMinhCngLVietSubThuytMinhHDJusticeLeague20172/Xem%20Phim%20Li%C3%AAn%20Minh%20C%C3%B4ng%20L%C3%BD%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Justice%20League%202017_2.mp4|HD;|HD;|HD;|HD+TM;https://ia601503.us.archive.org/35/items/XemPhimLinMinhCngLVietSubThuytMinh/Xem%20Phim%20Li%C3%AAn%20Minh%20C%C3%B4ng%20L%C3%BD%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.mp4|

[daodien]Zack Snyder[/daodien]
[diem]7.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Thuyết Minh Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]120 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/6K3FNO7MBFY7[/taiphim]

Được thúc đẩy bởi niềm tin đã được khôi phục vào nhân loại và được truyền cảm hứng bởi sự hy sinh của Superman, Bruce Wayne nhờ sự trợ giúp của đồng minh mới, Diana Prince, để đối mặt với một kẻ thù khủng khiếp. Cùng nhau, Batman và Wonder Woman nhanh chóng tìm và chiêu mộ một nhóm metahuman để chống lại mối nguy mới hiện diện này. Mặc cho sự hình thành của liên minh vô tiền khoáng hậu các siêu anh hùng - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg và The Flash - có lẽ đã quá muộn để có thể cứu hành tinh khỏi cuộc tấn công thảm khốc
HD;https://ia601506.us.archive.org/4/items/XemPhimLinMinhCngLVietSubThuytMinhHDJusticeLeague20172/Xem%20Phim%20Li%C3%AAn%20Minh%20C%C3%B4ng%20L%C3%BD%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Justice%20League%202017_2.mp4|HD;|HD;|HD;|HD+TM;https://ia601503.us.archive.org/35/items/XemPhimLinMinhCngLVietSubThuytMinh/Xem%20Phim%20Li%C3%AAn%20Minh%20C%C3%B4ng%20L%C3%BD%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh.mp4|

[daodien]Zack Snyder[/daodien]
[diem]7.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Thuyết Minh Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]120 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/6K3FNO7MBFY7[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text