Click để xem chi tiết

SIÊU HACKER 1
Mr. Robot Season 1 (2015)

Trạng thái:FULL 10/10 Vietsub + Thuyết Minh
Điểm IMDb:8.8(147,527 đánh giá)
Đạo diễn:Niels Arden Oplev
Diễn viên:Rami Malek, Carly Chaikin, Portia Doubleday
Thể loại:Phim Tâm Lý, Phim Tội Phạm,
Sản xuất:Đang cập nhật
Quốc gia:Phim Mỹ - Châu Âu
Thời lượng:10 tập
Năm:2015
Lượt xem:2704070
Tags:Sieu Hacker 1 Vietsub, Online Mr. Robot Season 1
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG PHIM:
MR. ROBOT nói về Elliot (Rami Malek, “24”), một lập trình viên trẻ, ban ngày là kỹ sữ làm việc cho một công ty an ninh mạng còn ban đêm lại trở thành một hacker. Elliot đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi người đứng đầu tổ chức hacker ngầm muôn chiêu mộ anh để tấn công các tập đoàn tài chính hàng đầu mà công ty anh đang được thuê để bảo vệ...


1;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0Ga7QTAf7nq56pZgFDBlTEEs7K4%2BVcjQSVmcB7%2BRi5IliafPUkyzfudvSFl4TxX6mrqTqyOJ%2BO3Wg8kVpGUagAv|2;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8i%2FEi7vsLFiaY9jEGl1fzkgLk1rxBIy79lCXzy7khPC00|3;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0FOrFU4ZHfXKU9t0FA3HuNMUIEFyBtHcrx63jVS2moyUGlOOkZjrZEz5TMe%2FeD5qYGAv17qA8rh1hYILy%2FZKeBd|4;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HQvQa0NkP5rH814b%2F2hModLof3PyKTeo7ApR9AYGAuHM1Yo6is2LWSYVu0qYGfCjJuyG7y%2FvVy%2BdDRJ%2B2J4%2FxH|5;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8ixvU7%2FPo%2BOLporIe2vUGk%2F8qp4CGYoRO%2FY9%2BLbVdCwMQ|6;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0GxkyL0FKDB4aoZkNo2tmMtt%2BhUhRACMMsgX%2Brop0XqMcLG4PGKFwLztCjR7gZwTmtfW7%2FCxPByA1ce75puhMpB|7;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0GxkyL0FKDB4aoZkNo2tmMtt%2BhUhRACMMsgX%2Brop0XqMUqKrUVE3lSE09nKWa7T13yLZIjWkiGhkMI7Wrtnz%2FC%2F|8;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EZgOkUZnb126%2Fuox1xt%2F7sENZHhBZ0pjTiD%2BVd76v0D0Dr0KWVU0hJgZNFL52CikwVWv35kD%2FFBqjls8e%2B0Gcx|9;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HQvQa0NkP5rH814b%2F2hModLof3PyKTeo7ApR9AYGAuHJ5%2BW12W9Sz%2F%2BJcnGTMFnbDHQw6IizuKSalDqAaFxsFp|10;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0Ga7QTAf7nq56pZgFDBlTEEs7K4%2BVcjQSVmcB7%2BRi5IliSX%2BToLfskd%2F6XBFF6GdZzqb9oJ6xhDeuFupZKTJZlt|11;|
SIÊU HACKER 1
Mr. Robot Season 1 (2015)

Trạng thái:FULL 10/10 Vietsub + Thuyết Minh
Điểm IMDb:8.8(147,527 đánh giá)
Đạo diễn:Niels Arden Oplev
Diễn viên:Rami Malek, Carly Chaikin, Portia Doubleday
Thể loại:Phim Tâm Lý, Phim Tội Phạm,
Sản xuất:Đang cập nhật
Quốc gia:Phim Mỹ - Châu Âu
Thời lượng:10 tập
Năm:2015
Lượt xem:2704070
Tags:Sieu Hacker 1 Vietsub, Online Mr. Robot Season 1
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG PHIM:
MR. ROBOT nói về Elliot (Rami Malek, “24”), một lập trình viên trẻ, ban ngày là kỹ sữ làm việc cho một công ty an ninh mạng còn ban đêm lại trở thành một hacker. Elliot đứng trước sự lựa chọn khó khăn khi người đứng đầu tổ chức hacker ngầm muôn chiêu mộ anh để tấn công các tập đoàn tài chính hàng đầu mà công ty anh đang được thuê để bảo vệ...


1;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0Ga7QTAf7nq56pZgFDBlTEEs7K4%2BVcjQSVmcB7%2BRi5IliafPUkyzfudvSFl4TxX6mrqTqyOJ%2BO3Wg8kVpGUagAv|2;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8i%2FEi7vsLFiaY9jEGl1fzkgLk1rxBIy79lCXzy7khPC00|3;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0FOrFU4ZHfXKU9t0FA3HuNMUIEFyBtHcrx63jVS2moyUGlOOkZjrZEz5TMe%2FeD5qYGAv17qA8rh1hYILy%2FZKeBd|4;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HQvQa0NkP5rH814b%2F2hModLof3PyKTeo7ApR9AYGAuHM1Yo6is2LWSYVu0qYGfCjJuyG7y%2FvVy%2BdDRJ%2B2J4%2FxH|5;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8ixvU7%2FPo%2BOLporIe2vUGk%2F8qp4CGYoRO%2FY9%2BLbVdCwMQ|6;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0GxkyL0FKDB4aoZkNo2tmMtt%2BhUhRACMMsgX%2Brop0XqMcLG4PGKFwLztCjR7gZwTmtfW7%2FCxPByA1ce75puhMpB|7;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0GxkyL0FKDB4aoZkNo2tmMtt%2BhUhRACMMsgX%2Brop0XqMUqKrUVE3lSE09nKWa7T13yLZIjWkiGhkMI7Wrtnz%2FC%2F|8;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EZgOkUZnb126%2Fuox1xt%2F7sENZHhBZ0pjTiD%2BVd76v0D0Dr0KWVU0hJgZNFL52CikwVWv35kD%2FFBqjls8e%2B0Gcx|9;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HQvQa0NkP5rH814b%2F2hModLof3PyKTeo7ApR9AYGAuHJ5%2BW12W9Sz%2F%2BJcnGTMFnbDHQw6IizuKSalDqAaFxsFp|10;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0Ga7QTAf7nq56pZgFDBlTEEs7K4%2BVcjQSVmcB7%2BRi5IliSX%2BToLfskd%2F6XBFF6GdZzqb9oJ6xhDeuFupZKTJZlt|11;|

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text