Click để xem chi tiết

THÚ HOANG NỔI LOẠN (PHẦN 2)
Zoo (Season 2) (2016)

Trạng thái:Tập 3/13
Điểm IMDb:7(9,786 votes)
Đạo diễn:
Quốc gia:Mỹ,
Năm:2016
Ngày khởi chiếu:28/6/2016
Thời lượng:42 phút/tập
Số tập:13 tập
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Thể loại:Phim viễn tưởng, Phim hồi hộp-Gây cấn, Phim bộ Mỹ, Phim bộ
Công ty SX:James Patterson Entertainment, Tree Line Film, Midnight Radio
Lượt xem: 52,472
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG PHIM:
Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James Patterson. Nội dung phim sẽ tập trung vào một một nhà khoa học trẻ đang tìm hiểu nguyên nhân đã gây ra sự nổi loạn và các cuộc tấn công hàng loạt của các loài động vật trên thế giới.
1;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HSeXK%2BBayGhUggVGFjqNb9hQom3ArFgm2YEB9IdadHpv21XNR%2BQCRs3JKePKxrj1vyAJ2MLIs3oowNS2o%2BMHUc|2;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HMX1wTVe%2FpGWpz3ZlGPujoIPekH8w9lCZ4%2BinQwI0m%2BYdk2AE6l4J958tlSsWlXBFyquagf3620nLo92Kmoc6w|3;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0Gzj6RWgjHklvNozdsl73SlZzJ2O5rd8vF1KdBIbMWdh7ocN%2BE0V8mDVeRowj%2BwFCHtwzdW3RbdV3nq44xrLCR8|4;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EZgOkUZnb126%2Fuox1xt%2F7sENZHhBZ0pjTiD%2BVd76v0D%2B7N9rtZwmO4m3tEd4HHvsrK3xEHBJKpdf9yqWEsTIvu|5;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HQvQa0NkP5rH814b%2F2hModLof3PyKTeo7ApR9AYGAuHBuPFQZENnSmjjzMAUw0tQhog4zEwsCGg95xH7U4mD6q|6;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0FdlOiN8P3rlfJUOgCLpkxAURyZXd6o5a5LUhZIfZ7mU8%2Fj%2BtnBHBi6cUES40H7sLf86GP5nyHCOP%2FF3uRNvJG%2F|7;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0FdlOiN8P3rlfJUOgCLpkxAURyZXd6o5a5LUhZIfZ7mU1QTn5xWZXdFR%2BsUQyBTkYPvIOifN7SdcHbf69G137Ld|8;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EJL%2FjfArVRpvBp9C3%2Fiyni2NVDSav07r611XZmlts%2BNXuJvoZ1Ncf5z2MWPpRgt2U3ATRWlqYIS8zs%2BkB4fY1x|9;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8ix%2BIE9zSdX%2BCeFMAh88ZVwifsFDYzi7rNdd67Ce6hvaG|10;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8i7OkijKTcbJivXZAC%2FdxoXyGOg6%2BSqdGr%2BL2m%2FMEzWxF|11;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HMQxgkTIhWwNwWZVj3g%2BBWh4QN4AumnVoyxtZJBs9Yl%2FzNnmVVtUlewVw4FCjRKw%2BFRnAhcPtnG9gpa8uHo%2FvD|12;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EQaFpxHbwS01jaG4nHQwSLY7Pe%2BPfhFu8ChlUlZk8xT%2B39%2FPVoeLcsACUpqdGrZVSdX79tWZmKkkizbBC1lWG6|13;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HJhNIhtI%2FOG3pt809907zPcClOHOwc4mqZXDGGwtOByrbyfTn4y3wEoR1cqJnq0yBaQWjxBnWZ2N%2BQNSQi2Pwp|
THÚ HOANG NỔI LOẠN (PHẦN 2)
Zoo (Season 2) (2016)

Trạng thái:Tập 3/13
Điểm IMDb:7(9,786 votes)
Đạo diễn:
Quốc gia:Mỹ,
Năm:2016
Ngày khởi chiếu:28/6/2016
Thời lượng:42 phút/tập
Số tập:13 tập
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Thể loại:Phim viễn tưởng, Phim hồi hộp-Gây cấn, Phim bộ Mỹ, Phim bộ
Công ty SX:James Patterson Entertainment, Tree Line Film, Midnight Radio
Lượt xem: 52,472
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG PHIM:
Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của James Patterson. Nội dung phim sẽ tập trung vào một một nhà khoa học trẻ đang tìm hiểu nguyên nhân đã gây ra sự nổi loạn và các cuộc tấn công hàng loạt của các loài động vật trên thế giới.
1;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HSeXK%2BBayGhUggVGFjqNb9hQom3ArFgm2YEB9IdadHpv21XNR%2BQCRs3JKePKxrj1vyAJ2MLIs3oowNS2o%2BMHUc|2;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HMX1wTVe%2FpGWpz3ZlGPujoIPekH8w9lCZ4%2BinQwI0m%2BYdk2AE6l4J958tlSsWlXBFyquagf3620nLo92Kmoc6w|3;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0Gzj6RWgjHklvNozdsl73SlZzJ2O5rd8vF1KdBIbMWdh7ocN%2BE0V8mDVeRowj%2BwFCHtwzdW3RbdV3nq44xrLCR8|4;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EZgOkUZnb126%2Fuox1xt%2F7sENZHhBZ0pjTiD%2BVd76v0D%2B7N9rtZwmO4m3tEd4HHvsrK3xEHBJKpdf9yqWEsTIvu|5;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HQvQa0NkP5rH814b%2F2hModLof3PyKTeo7ApR9AYGAuHBuPFQZENnSmjjzMAUw0tQhog4zEwsCGg95xH7U4mD6q|6;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0FdlOiN8P3rlfJUOgCLpkxAURyZXd6o5a5LUhZIfZ7mU8%2Fj%2BtnBHBi6cUES40H7sLf86GP5nyHCOP%2FF3uRNvJG%2F|7;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0FdlOiN8P3rlfJUOgCLpkxAURyZXd6o5a5LUhZIfZ7mU1QTn5xWZXdFR%2BsUQyBTkYPvIOifN7SdcHbf69G137Ld|8;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EJL%2FjfArVRpvBp9C3%2Fiyni2NVDSav07r611XZmlts%2BNXuJvoZ1Ncf5z2MWPpRgt2U3ATRWlqYIS8zs%2BkB4fY1x|9;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8ix%2BIE9zSdX%2BCeFMAh88ZVwifsFDYzi7rNdd67Ce6hvaG|10;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0E0MupMLqaKRmyMCkymOjcAFmcWl%2FmYxrArjNLRyGw8i7OkijKTcbJivXZAC%2FdxoXyGOg6%2BSqdGr%2BL2m%2FMEzWxF|11;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HMQxgkTIhWwNwWZVj3g%2BBWh4QN4AumnVoyxtZJBs9Yl%2FzNnmVVtUlewVw4FCjRKw%2BFRnAhcPtnG9gpa8uHo%2FvD|12;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0EQaFpxHbwS01jaG4nHQwSLY7Pe%2BPfhFu8ChlUlZk8xT%2B39%2FPVoeLcsACUpqdGrZVSdX79tWZmKkkizbBC1lWG6|13;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0HJhNIhtI%2FOG3pt809907zPcClOHOwc4mqZXDGGwtOByrbyfTn4y3wEoR1cqJnq0yBaQWjxBnWZ2N%2BQNSQi2Pwp|

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text