Click để xem chi tiết

CON TÀU CUỐI CÙNG (PHẦN 3)
The Last Ship (Season 3) (2016)

Trạng thái:Hoàn tất (13/13)
Điểm IMDb:7.4(31,318 votes)
Đạo diễn:
Quốc gia:Mỹ,
Năm:2016
Ngày khởi chiếu:19/6/2016
Thời lượng:60 phút/tập
Số tập:13 tập
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Thể loại:Phim hành động, Phim viễn tưởng, Phim bộ Mỹ, Phim bộ
Công ty SX:Channel Road Productions, Platinum Dunes, TNT Originals
Lượt xem: 1,483,963
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG:
Phần 3 của The Last Ship tiếp tục câu chuyện sau một đại dịch toàn cầu giết chết và làm suy yếu khoảng một nửa dân số thế giới, thủy thủ đoàn (gồm 217 người có cả nam và nữ) trên một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ không bị ảnh hưởng. Giờ đây, họ phải cố gắng để tìm cách chữa trị và ngăn chặn vi-rút để cứu nhân loại.

1;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgd0QqlBHv9HzG%2Be%2BOfPWAMWUfiSrn6559JnnnfQJACsX|2;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgQ6Hxvf8k2rh6VKWX5P37huIWmwT9H89kg12zxCFgo02|3;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgUmvw0dp%2FaLYDMeIdZ1RyxVjkB3ghRysMXb3pbQA1lj3|4;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgYLNWMYlYXcPeU%2FLNo25OSAd7NVXLGLrNlt%2FMZ3oLb6%2F|5;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgU7VCddq4Xvjwszq22kjVeNAT3jKTZCdTbxk4KruvyMR|6;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgU8I77XdqbYRGLi5vpQW%2BM8OynFPU98cIguZq79FLurY|7;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgQBNfjlXiz8gy3xQI0p10IaifmcnuPc4URgAtvOrhMDG|8;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgbcMLxh669egtgMcXmUMJU79PXJcqii3t3oZzBLGwgnj|9;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgXtaMWurANTzq7LDPPpSaYxlnuIcoGZoM12sEv90FFTY|10;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgZJfyqB8LYNrEvpmDqHlXwXbOP4Al57OKi6rXPWwu0M1|11;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgd%2BGwGi9qwh%2FH0J4ZSz5%2Fj1K0TZVEK8azqrOM0%2FbQ5GX|12;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgZCpXd4gHmcSD959cebJUoFVkgtF454YwjJ03h3o9DuM|13;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgQCOE7fmPNXp0VAcfeZRRFRoQhFM7DfkXMOBjiORzMX8|14;|
CON TÀU CUỐI CÙNG (PHẦN 3)
The Last Ship (Season 3) (2016)

Trạng thái:Hoàn tất (13/13)
Điểm IMDb:7.4(31,318 votes)
Đạo diễn:
Quốc gia:Mỹ,
Năm:2016
Ngày khởi chiếu:19/6/2016
Thời lượng:60 phút/tập
Số tập:13 tập
Chất lượng:Bản đẹp
Độ phân giải:HD 720p
Ngôn ngữ:Phụ đề Việt
Thể loại:Phim hành động, Phim viễn tưởng, Phim bộ Mỹ, Phim bộ
Công ty SX:Channel Road Productions, Platinum Dunes, TNT Originals
Lượt xem: 1,483,963
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG:
Phần 3 của The Last Ship tiếp tục câu chuyện sau một đại dịch toàn cầu giết chết và làm suy yếu khoảng một nửa dân số thế giới, thủy thủ đoàn (gồm 217 người có cả nam và nữ) trên một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Mỹ không bị ảnh hưởng. Giờ đây, họ phải cố gắng để tìm cách chữa trị và ngăn chặn vi-rút để cứu nhân loại.

1;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgd0QqlBHv9HzG%2Be%2BOfPWAMWUfiSrn6559JnnnfQJACsX|2;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgQ6Hxvf8k2rh6VKWX5P37huIWmwT9H89kg12zxCFgo02|3;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgUmvw0dp%2FaLYDMeIdZ1RyxVjkB3ghRysMXb3pbQA1lj3|4;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgYLNWMYlYXcPeU%2FLNo25OSAd7NVXLGLrNlt%2FMZ3oLb6%2F|5;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgU7VCddq4Xvjwszq22kjVeNAT3jKTZCdTbxk4KruvyMR|6;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgU8I77XdqbYRGLi5vpQW%2BM8OynFPU98cIguZq79FLurY|7;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgQBNfjlXiz8gy3xQI0p10IaifmcnuPc4URgAtvOrhMDG|8;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgbcMLxh669egtgMcXmUMJU79PXJcqii3t3oZzBLGwgnj|9;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgXtaMWurANTzq7LDPPpSaYxlnuIcoGZoM12sEv90FFTY|10;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgZJfyqB8LYNrEvpmDqHlXwXbOP4Al57OKi6rXPWwu0M1|11;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgd%2BGwGi9qwh%2FH0J4ZSz5%2Fj1K0TZVEK8azqrOM0%2FbQ5GX|12;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgZCpXd4gHmcSD959cebJUoFVkgtF454YwjJ03h3o9DuM|13;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TenLPfWFQqqHOvMn7%2FByNGBNWOCsn7MUHU6L%2FsgOisgQCOE7fmPNXp0VAcfeZRRFRoQhFM7DfkXMOBjiORzMX8|14;|tắt QC [x]
Alt Text