Truyền Thuyết 12 Con Giáp
Old Default (2011)

Đang phát: Full 34/34 Thuyết Minh
Đạo diễn: Trình Lực Đống
Diễn viên: Dương Mịch, Quách Phẩm Siêu, Trần Hạo Dân, Thích Tiểu Long, Triệu Nghị, Mưu Phượng Bân
Thể loại: Phiêu lưu - Hành động, Cổ Trang - Thần Thoại
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 45 phút / tập
Lượt xem: 520
Năm xuất bản: 2011
Đăng bởi: phanquyet
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG:
Truyền Thuyết 12 Con Giáp, Old Default 2011
Phim Truyền Thuyết 12 Con Giáp kể về thời thượng cổ hồng hoang, khi Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến. Xi Vưu bị yêu ma quỷ quái mê hoặc, bán đứng linh hồn của chính mình. Trong phim hay này, sau khi đánh bại hoàng đế, Xi Vưu biến nhân gian thành địa ngục. Ngày tận thế, Dược Vương Thần Nông làm phép cho Hổ Tinh, cùng Ngọc Thố theo mệnh lệnh tìm kiếm phân tán khắp nhân gian các loại cầm tinh, đem 12 cầm tinh nguyên thần trở về vị trí cũ, giúp Hoàng Đế đả bại tà ma, cứu vớt thiên hạ. 12 cầm tinh này sau đó được phong sắc làm thần bảo hộ thời gian, đại diện cho từng năm khác nhau để tiếp tục bảo vệ hạnh phúc cho loài người.

1;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb42m%2BsKEJQZiLGJmxvNevCPsXVhjn7yj22w5kgIwNnAgAh6O9XAReTfmWwl2l11iRoLL0VFtgHzM8ziIcsXA%2FnE%3D|2;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb7ieQJ4MJ8z0kquti8zWdahEK7DetSBsXmg8kbckfqWWrUjQChYHdknmG%2BPfFd2cF9iz9i%2FV6vDMYGOwGAIRx9Y%3D|3;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fbzgd1JBoGuHLLvNNnPF%2BARLLasTUApSfYLOLF4FOr9Q6iDqSKNBJ9igATvI6nhMXtPXBx%2FiXDZhTJwNrvm4U5Xs%3D|4;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb3UoWZfUMn4qBU51X%2BLfxmNkfeXx1x%2BXdMvDJ%2F8nLE3uudFDgXwqeDY%2BmzZOSAe3EwV7I4Cj9IUdHh90AM1ATJ4%3D|5;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb71NGtyCCZhlO1CIIr1%2Fte%2FhVePRX3%2FywBJ%2BvKUI%2FGrU5PCZOY3MVzXbL%2FiVkJOCPzrR5xKpXxBbosOErLZBRFg%3D|6;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb8ufDS2k%2FO93rOBfToeTEDipcfyzu8E%2Fcdv0mjVr5BD%2FfoHCOcdeyMh30EM4rdAVsKVqn5%2FoI5zfWLHUZeieBRk%3D|7;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb6PetHYKgesY1AkpRj0Vu6j3tmFlT5Y4lxOKnKbgOAXLfmXox3fE45XcQSKAUuPkTMZKWhOq77C0Lz3i9NUCVd8%3D|8;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb91PoF0g11BNBWT4nBmcP4dYt6GoZg3V2wFDcOvgbtzdKevRKZc1Cprhv42cSJlbcMEb1bPzDxYqwb69d8DVfU8%3D|9;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbxXKrvBxpMe6Z6o52JdRgUW084Ef8r5OH7NDhXOyU8Ytb8vkkUtXpuqpM55QXhvZ73iXyo1Bf48VfPtsHZEd0eE%3D|10;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbxMPpUq8uNMnCVat3NScGWjMcWlCEtVogHLs%2B4swjX3E4y7YMGX5jd%2B%2BcjGkD1GrZywFgz2ROTC%2F8Iy4bCU7XKQ%3D|11;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1mzOXZsiBJSevJrIVcyYWP%2FRB1ndb3tLMSWMYpW5kPlIdajDtuYYXYSSLQFKQlWETNzJCJ5KPpu31tFFZdM76g%3D|12;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb4sbvtt8eYxtEbVMeKESs%2BZ0KjDu4HWIv6jtn8v0J326%2FFXvVmLU%2BPa6t%2BcJdO6V86BaECf9NnL4AgL5Kw0hypI%3D|13;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb4s%2BWB03HILPIyA%2BiSnjgMii19Ca6iKxqo8aBYb3EKt1PdzbpX516Al%2FU4APnMWrPt6QqOkTAw4M6kDQiNSaZbE%3D|14;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fbw8WJKNvyL06voAniBy9qJ%2FUr6KYfyaJG0LxlVybmhYL3L8%2B4Lp8xMODSbN5SWpaXfRvEzUA1iwxNAh2E8rPZto%3D|15;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby79f2hw2cVMNzzYT92EHUmFnxJGJl9%2FCznFbh%2BE2R3nQ1OyyhmP8QDPlwKV9IC6%2FUTh%2BZu4gU6sLTTCmLp28ZI%3D|16;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb2S38nxwLgobAZ1b1VhQlMgjrXNzkzIdv5vHF9pfZCQT5zQY1cc4kKM8uUob0qFtgRIv%2Bikqe0fJiRfd30Z7GOQ%3D|17;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby3bzNEEMH7fZf53cXkWzJYg3rqzntNfHkaz8fxN4%2B4CE7nmvfNo7xjMmY%2FyM%2FbeX%2BN8Amojo6sz8EgGBVk%2BqKA%3D|18;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb%2Btnym4VRElAKvfb7kaOeuLtAD%2BuPInnfTyroVKeNWwvO%2FriOguDlwy8pUe%2Fvl7ReQ1uACLcuCiyPQHNj2uyeeQ%3D|19;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1SJsNtxFwFOfcoRZp7reqz7KGSE60w8h7v2PnS7gAFaZqJb%2B6eCJIE32Xu2%2BxhXqi3469CXIxv2YWvggnVvo68%3D|20;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbwUrlr78d9OspmqsWTdWCT0qKi6iZMGGWVdG%2BcLZ5JxF4JuJX3XzoBVklINq579C3lXcKjAgttp3kPVStiIgtcg%3D|21;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby4%2FZcvYi6cg532nolaqW%2Bo%2B%2B4ygd3YQzqzcjp4hIecLMNar8CGJxZyvtpwDKzME2Ugw4B8evW3C30%2B0h0quxv4%3D|22;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1etljiGAok6UbqOQE87Ei9o6sRvMU%2BuLw%2FgMBUKWlGVB8PiI8tOTBgRYU0GhSGz%2BiY0%2FiaS25c3UL1upqbOto4%3D|23;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb%2FOgPsLlC3rHyr8ZJvTsNaX%2BK6D1ovKvKfTOhe6LbfCnyw3bnQwsvuovJGoFUVXqlE4tl9BHqPoAN%2F3CAVRIbN8%3D|24;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby9EXTAbZ%2FIzpJYiyLn7fSgux0mmLAkMC7ueuuJRYwYeZndAqn1602xN13o3GctAlXzPSNjWQPpPdn4CzxenJ5s%3D|25;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb0kYvWUs0AN9nZM8msq%2FU4BaH9qTjcwKuj%2BzNZ0KdqVBBtbKBXPlRtuu4uFesEEkxyql%2FeWEuYbcXe%2BCxNUm1ug%3D|26;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbwWl6%2F1aDwlCdp1FmX5x82FYQprX5rw3Nc2hutQLIjHJG28ivurl%2BXcJ4BK2xYYtDSyasAd1XMXYwUSP92MZKcw%3D|27;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1aS7Tic1IZ0Izu6AH%2FnnikNrqAQGVN9vLeDB1Mg2xLxGL9Da0z9AnVMcz%2BqtV2Gi9E3WW1is3LgQPxMw%2FU8ZwE%3D|28;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb05Toyf9veJTWWv%2FA3p5atikD0dNFrmmZrkmo%2BmhbwqEE7x%2BHzvEoGm%2BgC9RfNmROMpSJJwUdGBe1FEeBER1hyw%3D|29;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb6w%2Bl7VPBJR6vWWjDFga4uZpF5dHxC0TvzEwZIM%2F%2F6KA8Q%2FMV4mCMUkdBH3AFuI%2FLmoy2D7vA02hNI9p5hnQJug%3D|30;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb4ER%2BiGEe74ApZh4zFW%2BQ2zCCNcWJq63n%2FNZtxdbkiiTXEvoqdRYLpii8KvUn9hmDBl9DAF%2FAvtvt2ndZwXjx%2Bc%3D|31;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb45B3W5ti2q8yW8s36CDfbTAVYC28P3IQskI0xz2xmQOQ7C9SYaJzWdy8mFQqGv2fYqt8aIuN5pAAOPM27%2BSDDg%3D|32;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb9wXr1pnDY6hY2O6O8m%2FlOYqGrx7j4S%2FtbGdm6hSV%2F2yKm0BGY4xAeQcASAqltzofuSSzeIsgTNwihV3LbgGGAU%3D|33;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb18JBcpJQWR0rdr0BmdR6Jz7g7fq9%2BSRVZ8I2D27ExzcNO0diYKX4JBaD2TU7Aavn9XtCHJu%2Fj%2B%2FLx8PnUKRsKc%3D|34;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb%2F0qeqUODrYVQr2W9PycPM5PllIUorCLxKBBiCeZnOMatdrWRafaQULUXX0oRYedpz7wPX%2BR7DHjUUovuOvXEBA%3D|35;|
Truyền Thuyết 12 Con Giáp
Old Default (2011)

Đang phát: Full 34/34 Thuyết Minh
Đạo diễn: Trình Lực Đống
Diễn viên: Dương Mịch, Quách Phẩm Siêu, Trần Hạo Dân, Thích Tiểu Long, Triệu Nghị, Mưu Phượng Bân
Thể loại: Phiêu lưu - Hành động, Cổ Trang - Thần Thoại
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 45 phút / tập
Lượt xem: 520
Năm xuất bản: 2011
Đăng bởi: phanquyet
Post by: HDvn1TV
NỘI DUNG:
Truyền Thuyết 12 Con Giáp, Old Default 2011
Phim Truyền Thuyết 12 Con Giáp kể về thời thượng cổ hồng hoang, khi Hoàng Đế cùng Xi Vưu đại chiến. Xi Vưu bị yêu ma quỷ quái mê hoặc, bán đứng linh hồn của chính mình. Trong phim hay này, sau khi đánh bại hoàng đế, Xi Vưu biến nhân gian thành địa ngục. Ngày tận thế, Dược Vương Thần Nông làm phép cho Hổ Tinh, cùng Ngọc Thố theo mệnh lệnh tìm kiếm phân tán khắp nhân gian các loại cầm tinh, đem 12 cầm tinh nguyên thần trở về vị trí cũ, giúp Hoàng Đế đả bại tà ma, cứu vớt thiên hạ. 12 cầm tinh này sau đó được phong sắc làm thần bảo hộ thời gian, đại diện cho từng năm khác nhau để tiếp tục bảo vệ hạnh phúc cho loài người.

1;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb42m%2BsKEJQZiLGJmxvNevCPsXVhjn7yj22w5kgIwNnAgAh6O9XAReTfmWwl2l11iRoLL0VFtgHzM8ziIcsXA%2FnE%3D|2;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb7ieQJ4MJ8z0kquti8zWdahEK7DetSBsXmg8kbckfqWWrUjQChYHdknmG%2BPfFd2cF9iz9i%2FV6vDMYGOwGAIRx9Y%3D|3;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fbzgd1JBoGuHLLvNNnPF%2BARLLasTUApSfYLOLF4FOr9Q6iDqSKNBJ9igATvI6nhMXtPXBx%2FiXDZhTJwNrvm4U5Xs%3D|4;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb3UoWZfUMn4qBU51X%2BLfxmNkfeXx1x%2BXdMvDJ%2F8nLE3uudFDgXwqeDY%2BmzZOSAe3EwV7I4Cj9IUdHh90AM1ATJ4%3D|5;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb71NGtyCCZhlO1CIIr1%2Fte%2FhVePRX3%2FywBJ%2BvKUI%2FGrU5PCZOY3MVzXbL%2FiVkJOCPzrR5xKpXxBbosOErLZBRFg%3D|6;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb8ufDS2k%2FO93rOBfToeTEDipcfyzu8E%2Fcdv0mjVr5BD%2FfoHCOcdeyMh30EM4rdAVsKVqn5%2FoI5zfWLHUZeieBRk%3D|7;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb6PetHYKgesY1AkpRj0Vu6j3tmFlT5Y4lxOKnKbgOAXLfmXox3fE45XcQSKAUuPkTMZKWhOq77C0Lz3i9NUCVd8%3D|8;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb91PoF0g11BNBWT4nBmcP4dYt6GoZg3V2wFDcOvgbtzdKevRKZc1Cprhv42cSJlbcMEb1bPzDxYqwb69d8DVfU8%3D|9;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbxXKrvBxpMe6Z6o52JdRgUW084Ef8r5OH7NDhXOyU8Ytb8vkkUtXpuqpM55QXhvZ73iXyo1Bf48VfPtsHZEd0eE%3D|10;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbxMPpUq8uNMnCVat3NScGWjMcWlCEtVogHLs%2B4swjX3E4y7YMGX5jd%2B%2BcjGkD1GrZywFgz2ROTC%2F8Iy4bCU7XKQ%3D|11;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1mzOXZsiBJSevJrIVcyYWP%2FRB1ndb3tLMSWMYpW5kPlIdajDtuYYXYSSLQFKQlWETNzJCJ5KPpu31tFFZdM76g%3D|12;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb4sbvtt8eYxtEbVMeKESs%2BZ0KjDu4HWIv6jtn8v0J326%2FFXvVmLU%2BPa6t%2BcJdO6V86BaECf9NnL4AgL5Kw0hypI%3D|13;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb4s%2BWB03HILPIyA%2BiSnjgMii19Ca6iKxqo8aBYb3EKt1PdzbpX516Al%2FU4APnMWrPt6QqOkTAw4M6kDQiNSaZbE%3D|14;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fbw8WJKNvyL06voAniBy9qJ%2FUr6KYfyaJG0LxlVybmhYL3L8%2B4Lp8xMODSbN5SWpaXfRvEzUA1iwxNAh2E8rPZto%3D|15;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby79f2hw2cVMNzzYT92EHUmFnxJGJl9%2FCznFbh%2BE2R3nQ1OyyhmP8QDPlwKV9IC6%2FUTh%2BZu4gU6sLTTCmLp28ZI%3D|16;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb2S38nxwLgobAZ1b1VhQlMgjrXNzkzIdv5vHF9pfZCQT5zQY1cc4kKM8uUob0qFtgRIv%2Bikqe0fJiRfd30Z7GOQ%3D|17;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby3bzNEEMH7fZf53cXkWzJYg3rqzntNfHkaz8fxN4%2B4CE7nmvfNo7xjMmY%2FyM%2FbeX%2BN8Amojo6sz8EgGBVk%2BqKA%3D|18;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb%2Btnym4VRElAKvfb7kaOeuLtAD%2BuPInnfTyroVKeNWwvO%2FriOguDlwy8pUe%2Fvl7ReQ1uACLcuCiyPQHNj2uyeeQ%3D|19;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1SJsNtxFwFOfcoRZp7reqz7KGSE60w8h7v2PnS7gAFaZqJb%2B6eCJIE32Xu2%2BxhXqi3469CXIxv2YWvggnVvo68%3D|20;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbwUrlr78d9OspmqsWTdWCT0qKi6iZMGGWVdG%2BcLZ5JxF4JuJX3XzoBVklINq579C3lXcKjAgttp3kPVStiIgtcg%3D|21;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby4%2FZcvYi6cg532nolaqW%2Bo%2B%2B4ygd3YQzqzcjp4hIecLMNar8CGJxZyvtpwDKzME2Ugw4B8evW3C30%2B0h0quxv4%3D|22;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1etljiGAok6UbqOQE87Ei9o6sRvMU%2BuLw%2FgMBUKWlGVB8PiI8tOTBgRYU0GhSGz%2BiY0%2FiaS25c3UL1upqbOto4%3D|23;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb%2FOgPsLlC3rHyr8ZJvTsNaX%2BK6D1ovKvKfTOhe6LbfCnyw3bnQwsvuovJGoFUVXqlE4tl9BHqPoAN%2F3CAVRIbN8%3D|24;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fby9EXTAbZ%2FIzpJYiyLn7fSgux0mmLAkMC7ueuuJRYwYeZndAqn1602xN13o3GctAlXzPSNjWQPpPdn4CzxenJ5s%3D|25;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb0kYvWUs0AN9nZM8msq%2FU4BaH9qTjcwKuj%2BzNZ0KdqVBBtbKBXPlRtuu4uFesEEkxyql%2FeWEuYbcXe%2BCxNUm1ug%3D|26;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2FbwWl6%2F1aDwlCdp1FmX5x82FYQprX5rw3Nc2hutQLIjHJG28ivurl%2BXcJ4BK2xYYtDSyasAd1XMXYwUSP92MZKcw%3D|27;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb1aS7Tic1IZ0Izu6AH%2FnnikNrqAQGVN9vLeDB1Mg2xLxGL9Da0z9AnVMcz%2BqtV2Gi9E3WW1is3LgQPxMw%2FU8ZwE%3D|28;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb05Toyf9veJTWWv%2FA3p5atikD0dNFrmmZrkmo%2BmhbwqEE7x%2BHzvEoGm%2BgC9RfNmROMpSJJwUdGBe1FEeBER1hyw%3D|29;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb6w%2Bl7VPBJR6vWWjDFga4uZpF5dHxC0TvzEwZIM%2F%2F6KA8Q%2FMV4mCMUkdBH3AFuI%2FLmoy2D7vA02hNI9p5hnQJug%3D|30;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb4ER%2BiGEe74ApZh4zFW%2BQ2zCCNcWJq63n%2FNZtxdbkiiTXEvoqdRYLpii8KvUn9hmDBl9DAF%2FAvtvt2ndZwXjx%2Bc%3D|31;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb45B3W5ti2q8yW8s36CDfbTAVYC28P3IQskI0xz2xmQOQ7C9SYaJzWdy8mFQqGv2fYqt8aIuN5pAAOPM27%2BSDDg%3D|32;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb9wXr1pnDY6hY2O6O8m%2FlOYqGrx7j4S%2FtbGdm6hSV%2F2yKm0BGY4xAeQcASAqltzofuSSzeIsgTNwihV3LbgGGAU%3D|33;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb18JBcpJQWR0rdr0BmdR6Jz7g7fq9%2BSRVZ8I2D27ExzcNO0diYKX4JBaD2TU7Aavn9XtCHJu%2Fj%2B%2FLx8PnUKRsKc%3D|34;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNq0jqnoA7fHHkzX71XZCDp3GtH0hlzl9XvpYYzCMtw%2Fb%2F0qeqUODrYVQr2W9PycPM5PllIUorCLxKBBiCeZnOMatdrWRafaQULUXX0oRYedpz7wPX%2BR7DHjUUovuOvXEBA%3D|35;|

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text