Một chàng trai trẻ bị trôi giạt vào bờ. Anh mất trí nhớ do một chấn thương nghiêm trọng trên đầu, nhưng quá khứ của anh trở lại ám ảnh anh ngay sau khi được một bác sĩ trẻ chăm sóc cho khỏe mạnh trở lại. Theo sau đó là bạo lực. Rất nhiều bạo lực xảy ra...

TỪ KHÓA
headshotxuyên nãocân nãoxuyên táoxuyên đầu

HD;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNqnr8QPj1bcjSxOa0s44r7JZgm3ieYtLchr8m4SiLi82GeINnpN1IBwWzcx%2B7QiFQNjJOp8mRaahqE3L456bO5p|HD;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7QKH%2Fv08nN28tuoFaIcUmvJOzaeDJk9jvRjj3z47P7OqQDFGDFt4JAPiavC3LPpdPwoLmjBiIYpQeCY%2F3POhzYy|HD;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0F4yms9KRpwGA98dmpd5gewrUcJbnLRe9aB25CfGL20zDLa8Dc3fAvhLZe2vK%2BSnbsA%2BFpZKeSutsBUg1cblCGx|HD;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TwARvwMGeb0eL5D7CTedP9VunZ0%2FexD54A%2FyELSuwBySbnz0IAz8ypIlN5by9yJL3tJZ9XrvbFoz2uhvBZTNFv|HD;|

[daodien]N.A[/daodien]
[diem]7.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hình sự||[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Một chàng trai trẻ bị trôi giạt vào bờ. Anh mất trí nhớ do một chấn thương nghiêm trọng trên đầu, nhưng quá khứ của anh trở lại ám ảnh anh ngay sau khi được một bác sĩ trẻ chăm sóc cho khỏe mạnh trở lại. Theo sau đó là bạo lực. Rất nhiều bạo lực xảy ra...

TỪ KHÓA
headshotxuyên nãocân nãoxuyên táoxuyên đầu

HD;driver.knm/uJvu%2B8Ul4FHDSpw33lN3kDuLaZVLeqbztHm3RnI1UNqnr8QPj1bcjSxOa0s44r7JZgm3ieYtLchr8m4SiLi82GeINnpN1IBwWzcx%2B7QiFQNjJOp8mRaahqE3L456bO5p|HD;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7QKH%2Fv08nN28tuoFaIcUmvJOzaeDJk9jvRjj3z47P7OqQDFGDFt4JAPiavC3LPpdPwoLmjBiIYpQeCY%2F3POhzYy|HD;driver.knm/l6sklEPTOXzLxJLuRUZKOrZpHdHc4hIus3EF4m%2BVR0F4yms9KRpwGA98dmpd5gewrUcJbnLRe9aB25CfGL20zDLa8Dc3fAvhLZe2vK%2BSnbsA%2BFpZKeSutsBUg1cblCGx|HD;driver.knm/4Fq7KOeG9c7RyWWxj5WYYJk9WqQhfY%2F5xPeqKFgrZ7TwARvwMGeb0eL5D7CTedP9VunZ0%2FexD54A%2FyELSuwBySbnz0IAz8ypIlN5by9yJL3tJZ9XrvbFoz2uhvBZTNFv|HD;|

[daodien]N.A[/daodien]
[diem]7.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hình sự||[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]
tắt QC [x]
Alt Text