Click để xem chi tiết

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017

Phim điện ảnh “Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường” nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.

Xem phim Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La VietSub, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Thuyết Minh, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Full HD, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La bản đẹp, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La trọn bộ, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La phụ đề Xem phim Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield VietSub, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield Thuyết Minh, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield Full HD, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield bản đẹp, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield trọn bộ, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield phụ đề Xem phim Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 VietSub, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 Thuyết Minh, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 Full HD, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 bản đẹp, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 trọn bộ, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 phụ đề


HD;https://ok.ru/videoembed/405150698150|HD;https://ok.ru/videoembed/357782063856|HD;driver.knm/hboEZU0ftqhcIJRRApS%2BvRO2sdyKANA1dct9rDAprRfeIsJzr%2FI0CM5Cn2VEaok8XYrdAbogRKYOla4uC3uJvA%3D%3D|HD1;driver.knm/hboEZU0ftqhcIJRRApS%2BvRO2sdyKANA1dct9rDAprRdLNqhfLDJUAoN9Vrx3EzJ%2FvK0Twiutga4wldyCCTX3TQ%3D%3D|


[daodien][/daodien]
[diem]7.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Tâm Lý|@Viễn tưởng|@Hình sự||[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Thuyết MInh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]126 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/FYBDLM4C5GHU[/taiphim]

Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017

Phim điện ảnh “Tú Xuân Đao – Tu la chiến trường” nói về năm Minh Thiên Khải thứ 7, trong lúc điều tra một vụ án, Thẩm Luyện - Cẩm y vệ của Tư phủ Bắc Trấn đã rơi vào vòng xoáy âm mưu, để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Thẩm Luyện và thiếu nữ Bắc Trai, đồng nghiệp Bùi Luân đã đồng tâm hiệp lực, cùng nhau điều tra chân tướng.

Xem phim Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La VietSub, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Thuyết Minh, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La Full HD, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La bản đẹp, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La trọn bộ, Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La phụ đề Xem phim Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield VietSub, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield Thuyết Minh, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield Full HD, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield bản đẹp, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield trọn bộ, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield phụ đề Xem phim Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 VietSub, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 Thuyết Minh, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 Full HD, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 bản đẹp, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 trọn bộ, Brotherhood of Blades II: The Infernal Battlefield 2017 phụ đề


HD;https://ok.ru/videoembed/405150698150|HD;https://ok.ru/videoembed/357782063856|HD;driver.knm/hboEZU0ftqhcIJRRApS%2BvRO2sdyKANA1dct9rDAprRfeIsJzr%2FI0CM5Cn2VEaok8XYrdAbogRKYOla4uC3uJvA%3D%3D|HD1;driver.knm/hboEZU0ftqhcIJRRApS%2BvRO2sdyKANA1dct9rDAprRdLNqhfLDJUAoN9Vrx3EzJ%2FvK0Twiutga4wldyCCTX3TQ%3D%3D|


[daodien][/daodien]
[diem]7.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Tâm Lý|@Viễn tưởng|@Hình sự||[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Thuyết MInh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]126 phút[/thoiluong]
[taiphim]http://www.fshare.vn/file/FYBDLM4C5GHU[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text