Truyện kinh dị Mỹ (tựa gốc: American Horror Story) là loạt phim truyền hình nhiều tập ngắn kinh dị của Mỹ được tạo ra và sản xuất bởi Ryan Murphy và Brad Falchuk. Được thiết kế dưới dạng serie ngắn, Mỗi mùa được hình thành như một phim truyền hình ngắn. Sau mỗi mùa, bối cảnh, cũng như các nhân vật được thay mới kể cả với các diễn viên từng tham gia mùa trước khiến tất cả các muà có cốt truyện độc lập với nhau với mở đầu, cao trào và kết thúc riêng. Chỉ có ba diễn viên từng tham gia toàn bộ 6 mùa phim là: Evan Peters, Sarah Paulson và Lily Rabe.1;https://hydrax.net/watch?v=HjzgxqCV27|2;https://hydrax.net/watch?v=GdtQgWG_Td|3;https://hydrax.net/watch?v=jVLc0KC2Un|4;https://hydrax.net/watch?v=1-EjwOHmF|5;https://hydrax.net/watch?v=efHOYz6j6|6;https://hydrax.net/watch?v=a779AmERf|7;https://hydrax.net/watch?v=J6Pwjl2gE|
[daodien]N.A[/daodien]
[diem]8.2[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Kinh dị|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Tập 7 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]60  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Truyện kinh dị Mỹ (tựa gốc: American Horror Story) là loạt phim truyền hình nhiều tập ngắn kinh dị của Mỹ được tạo ra và sản xuất bởi Ryan Murphy và Brad Falchuk. Được thiết kế dưới dạng serie ngắn, Mỗi mùa được hình thành như một phim truyền hình ngắn. Sau mỗi mùa, bối cảnh, cũng như các nhân vật được thay mới kể cả với các diễn viên từng tham gia mùa trước khiến tất cả các muà có cốt truyện độc lập với nhau với mở đầu, cao trào và kết thúc riêng. Chỉ có ba diễn viên từng tham gia toàn bộ 6 mùa phim là: Evan Peters, Sarah Paulson và Lily Rabe.1;https://hydrax.net/watch?v=HjzgxqCV27|2;https://hydrax.net/watch?v=GdtQgWG_Td|3;https://hydrax.net/watch?v=jVLc0KC2Un|4;https://hydrax.net/watch?v=1-EjwOHmF|5;https://hydrax.net/watch?v=efHOYz6j6|6;https://hydrax.net/watch?v=a779AmERf|7;https://hydrax.net/watch?v=J6Pwjl2gE|
[daodien]N.A[/daodien]
[diem]8.2[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Kinh dị|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Tập 7 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]60  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem