Sau khi Gia Đình Hoàng Gia Inhumans bị đánh tan tác bởi vụ đảo chính của quân đội, họ thoát thân trong đường tơ kẽ tóc tới Hawaii, tại đó các tương tác đáng ngạc nhiên của họ với thế giới màu mỡ và đầy tình người đã cho những Siêu Dị Nhân tia hi vọng để cứu lấy bản thân và Trái Đất khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn.
1;https://openload.co/embed/njQ14rY8Ck4/|2;https://openload.co/embed/A0klEAgLixg/|3;https://openload.co/embed/EWhz-WE0Tas/|4;https://openload.co/embed/roulISe2d2g|5;https://openload.co/embed/9IjLWPFFbec/|6;https://openload.co/embed/qyGIpAXfwcM/|7;https://openload.co/embed/iMU7P8R8TBg/|8;https://openload.co/embed/u7qxKCnqqRk/|9;|
[daodien]Roel Reiné[/daodien]
[diem]5.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Dị nhân|@Tâm Lý|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Full 8/8 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]78 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/D1P8SX3AYN6K[/taiphim]

Sau khi Gia Đình Hoàng Gia Inhumans bị đánh tan tác bởi vụ đảo chính của quân đội, họ thoát thân trong đường tơ kẽ tóc tới Hawaii, tại đó các tương tác đáng ngạc nhiên của họ với thế giới màu mỡ và đầy tình người đã cho những Siêu Dị Nhân tia hi vọng để cứu lấy bản thân và Trái Đất khỏi sự hủy diệt vĩnh viễn.
1;https://openload.co/embed/njQ14rY8Ck4/|2;https://openload.co/embed/A0klEAgLixg/|3;https://openload.co/embed/EWhz-WE0Tas/|4;https://openload.co/embed/roulISe2d2g|5;https://openload.co/embed/9IjLWPFFbec/|6;https://openload.co/embed/qyGIpAXfwcM/|7;https://openload.co/embed/iMU7P8R8TBg/|8;https://openload.co/embed/u7qxKCnqqRk/|9;|
[daodien]Roel Reiné[/daodien]
[diem]5.3[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Dị nhân|@Tâm Lý|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Full 8/8 Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]78 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/D1P8SX3AYN6K[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text