Click để xem chi tiết

Phim Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Ragnarok ám chỉ “tận cùng của vũ trụ”, đồng nghĩa với trận chiến sống còn của chín cõi (Nine Realms).
Sau khi Loki Loki soán ngôi cha Odin, vị thần tinh quái này tiếp tục mở đường nhiễu loạn tiến từ cầu Bifrost vào trong Asgard. Thor sẽ phải trở về quê nhà để xử lí những sự kiện quan trọng. Điều này dẫn đến một cuộc chiến được so sánh với “ngày tận thế”.
Ragnarok ám chỉ “tận cùng của vũ trụ”, đồng nghĩa với trận chiến sống còn của chín cõi (Nine Realms). Sau khi Loki Loki soán ngôi cha Odin, vị thần tinh quái này tiếp tục mở đường nhiễu loạn tiến từ cầu Bifrost vào trong Asgard. Thor sẽ phải trở về quê nhà để xử lí những sự kiện quan trọng. Điều này dẫn đến một cuộc chiến được so sánh với “ngày tận thế

Xem phim Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế thuyết minh, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Full HD, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế bản đẹp, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế trọn bộ, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế phụ đề Xem phim Thor 3: Ragnarok VietSub, Thor 3: Ragnarok thuyết minh, Thor 3: Ragnarok Full HD, Thor 3: Ragnarok Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế, Thor 3: Ragnarok bản đẹp, Thor 3: Ragnarok trọn bộ, Thor 3: Ragnarok phụ đề Xem phim Thor 3: Ragnarok, Thor 3: Ragnarok Vietsub, Thor 3: Ragnarok thuyết minh, Thor 3: Ragnarok full HD, Thor 3: Ragnarok bản đẹp, Thor 3: Ragnarok trọn bộ, Thor 3: Ragnarok phụ đề
HD;https://hydrax.net/watch?v=5ad21af4032fb|HD;|HD+TM;https://hydrax.net/watch?v=5ad22c93a1f5c|HD+TM;https://ia601502.us.archive.org/3/items/ThnSm3/th%E1%BA%A7n%20s%E1%BA%A5m%203.MP4|HD+TM;|HD;|HD+Vietsub;|HD+TM;|HD+Vietsub;|


[daodien]Taika Waititi[/daodien]
[diem]8.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@siêu anh hùng|@Chiến tranh|@Phiêu lưu|@Viễn tưởng|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]120 phút [/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/XFZFVUDYIE7G[/taiphim]


Phim Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Ragnarok ám chỉ “tận cùng của vũ trụ”, đồng nghĩa với trận chiến sống còn của chín cõi (Nine Realms).
Sau khi Loki Loki soán ngôi cha Odin, vị thần tinh quái này tiếp tục mở đường nhiễu loạn tiến từ cầu Bifrost vào trong Asgard. Thor sẽ phải trở về quê nhà để xử lí những sự kiện quan trọng. Điều này dẫn đến một cuộc chiến được so sánh với “ngày tận thế”.
Ragnarok ám chỉ “tận cùng của vũ trụ”, đồng nghĩa với trận chiến sống còn của chín cõi (Nine Realms). Sau khi Loki Loki soán ngôi cha Odin, vị thần tinh quái này tiếp tục mở đường nhiễu loạn tiến từ cầu Bifrost vào trong Asgard. Thor sẽ phải trở về quê nhà để xử lí những sự kiện quan trọng. Điều này dẫn đến một cuộc chiến được so sánh với “ngày tận thế

Xem phim Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế thuyết minh, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Full HD, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế bản đẹp, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế trọn bộ, Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế phụ đề Xem phim Thor 3: Ragnarok VietSub, Thor 3: Ragnarok thuyết minh, Thor 3: Ragnarok Full HD, Thor 3: Ragnarok Thần Sấm 3: Thời Khắc Tận Thế, Thor 3: Ragnarok bản đẹp, Thor 3: Ragnarok trọn bộ, Thor 3: Ragnarok phụ đề Xem phim Thor 3: Ragnarok, Thor 3: Ragnarok Vietsub, Thor 3: Ragnarok thuyết minh, Thor 3: Ragnarok full HD, Thor 3: Ragnarok bản đẹp, Thor 3: Ragnarok trọn bộ, Thor 3: Ragnarok phụ đề
HD;https://hydrax.net/watch?v=5ad21af4032fb|HD;|HD+TM;https://hydrax.net/watch?v=5ad22c93a1f5c|HD+TM;https://ia601502.us.archive.org/3/items/ThnSm3/th%E1%BA%A7n%20s%E1%BA%A5m%203.MP4|HD+TM;|HD;|HD+Vietsub;|HD+TM;|HD+Vietsub;|


[daodien]Taika Waititi[/daodien]
[diem]8.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@siêu anh hùng|@Chiến tranh|@Phiêu lưu|@Viễn tưởng|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Vietsub Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]120 phút [/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/XFZFVUDYIE7G[/taiphim]

tắt QC [x]
Alt Text