Loading...
Click để xem chi tiết

Bob Parr (Mr. Incredible) is left to care for Jack-Jack while Helen (Elastigirl) is out saving the world.
HD;https://www.youtube.com/watch?v=FJx1nO176_4|HD;|


[daodien]Brad Bird[/daodien]
[diem]N.a[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Hoạt hình|@Hài hước|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Trailer Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Bob Parr (Mr. Incredible) is left to care for Jack-Jack while Helen (Elastigirl) is out saving the world.
HD;https://www.youtube.com/watch?v=FJx1nO176_4|HD;|


[daodien]Brad Bird[/daodien]
[diem]N.a[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Hoạt hình|@Hài hước|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Trailer Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Có thể bạn muốn xem

Loading...