Hoa Du Ký, A Korean Odyssey 2017

Phim Hoa Du Ký nói về Son Oh Gong (Tôn Ngộ Không - do Lee Seung Gi đóng) và Ngưu Ma Vương (Cha Seung Won đóng) mẫu thuẫn với nhau, và họ tìm kiếm một nguồn sáng thực sự ở thế giới tăm tối mà khắp nơi đều là cái ác.


1;https://ok.ru/videoembed/443348814576|2;https://ok.ru/videoembed/507099089648|3;https://ok.ru/videoembed/507625999088|4;https://ok.ru/videoembed/508449917680|4;https://openload.co/embed/fyQcEyDnlCo/|5;https://ok.ru/videoembed/521778694896|6;https://ok.ru/videoembed/523130505968|7;https://ok.ru/videoembed/531700583152|8;https://ok.ru/videoembed/531837160176|9;https://ok.ru/videoembed/537664817904|10;https://ok.ru/videoembed/538437421808|11;https://ok.ru/videoembed/548805675760|12;https://ok.ru/videoembed/549613538032|13;https://ok.ru/videoembed/561039805168|14;https://ok.ru/videoembed/561040329456|15;https://ok.ru/videoembed/572416527088|16;https://ok.ru/videoembed/572416658160|17;https://ok.ru/videoembed/580611279600|18;https://ok.ru/videoembed/580609641200|19;https://ok.ru/videoembed/589087312624|20;https://ok.ru/videoembed/589091834608|


[daodien] Park Hong Kyun[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai] Tập 20+Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 60 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/T1B94HSBT1B7[/taiphim]

Hoa Du Ký, A Korean Odyssey 2017

Phim Hoa Du Ký nói về Son Oh Gong (Tôn Ngộ Không - do Lee Seung Gi đóng) và Ngưu Ma Vương (Cha Seung Won đóng) mẫu thuẫn với nhau, và họ tìm kiếm một nguồn sáng thực sự ở thế giới tăm tối mà khắp nơi đều là cái ác.


1;https://ok.ru/videoembed/443348814576|2;https://ok.ru/videoembed/507099089648|3;https://ok.ru/videoembed/507625999088|4;https://ok.ru/videoembed/508449917680|4;https://openload.co/embed/fyQcEyDnlCo/|5;https://ok.ru/videoembed/521778694896|6;https://ok.ru/videoembed/523130505968|7;https://ok.ru/videoembed/531700583152|8;https://ok.ru/videoembed/531837160176|9;https://ok.ru/videoembed/537664817904|10;https://ok.ru/videoembed/538437421808|11;https://ok.ru/videoembed/548805675760|12;https://ok.ru/videoembed/549613538032|13;https://ok.ru/videoembed/561039805168|14;https://ok.ru/videoembed/561040329456|15;https://ok.ru/videoembed/572416527088|16;https://ok.ru/videoembed/572416658160|17;https://ok.ru/videoembed/580611279600|18;https://ok.ru/videoembed/580609641200|19;https://ok.ru/videoembed/589087312624|20;https://ok.ru/videoembed/589091834608|


[daodien] Park Hong Kyun[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai] Tập 20+Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 60 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/T1B94HSBT1B7[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text