Một kho vũ khí của quân đội Mỹ rơi vào tay quân đội nhân dân Việt Nam. Một nhóm tội phạm người Hoa được Mỹ huấn luện thành một đội biệt kích tinh nhuệ lên đường nhằm phá hủy kho vũ khí quân sự này...


HD;https://ok.ru/videoembed/371712199408|HD;|

[daodien]Corey Yuen[/daodien]
[diem]7.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Viễn tưởng|@Hành động|[/theloai]
[quocgia]Hồng Kông[/quocgia]
[trangthai] Lồng Tiếng Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/DOYIFDAZWAEX[/taiphim]Một kho vũ khí của quân đội Mỹ rơi vào tay quân đội nhân dân Việt Nam. Một nhóm tội phạm người Hoa được Mỹ huấn luện thành một đội biệt kích tinh nhuệ lên đường nhằm phá hủy kho vũ khí quân sự này...


HD;https://ok.ru/videoembed/371712199408|HD;|

[daodien]Corey Yuen[/daodien]
[diem]7.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Viễn tưởng|@Hành động|[/theloai]
[quocgia]Hồng Kông[/quocgia]
[trangthai] Lồng Tiếng Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/DOYIFDAZWAEX[/taiphim]Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text