Dường như bối cảnh và mốc thời gian của Insidious 4 diễn ra trước cả ba phần đầu tiên.
Một ngày nọ, nhà ngoại cảm Elise Rainier nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của một người đàn ông đang sinh sống trong chính căn nhà cũ của bà thuở nhỏ. Phần phim sẽ hé lộ tuổi thơ của Elise và sự kiện dẫn đến khả năng tâm linh của bà.


HD;https://ia601506.us.archive.org/30/items/QuQuyt4ChaKhaQuDVshdvn1/qu%E1%BB%B7%20quy%E1%BB%87t%204%20ch%C3%ACa%20kh%C3%B3a%20qu%E1%BB%B7%20d%E1%BB%AF%20vshdvn1.MP4|HD;https://ia601508.us.archive.org/5/items/QuyQuyet4/quy%20quyet%204.mp4|HD+TM;https://ia601504.us.archive.org/22/items/QuQuyt4ChaKhaQuDTm/Qu%E1%BB%B7%20Quy%E1%BB%87t%204-%20Ch%C3%ACa%20Kh%C3%B3a%20Qu%E1%BB%B7%20D%E1%BB%AF%20tm.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/630971763440|HD;https://ia601504.us.archive.org/20/items/XemPhimQuQuyt4VietSubThuytMinhHDInsidiousChapter42017/Xem%20Phim%20Qu%E1%BB%B7%20Quy%E1%BB%87t%204%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Insidious_%20Chapter%204%202017.MP4|HD;https://ok.ru/videoembed/630913764080|HD;https://openload.co/embed/As6jnOTYk7Y/|

[daodien]Adam Robitel[/daodien]
[diem]N.a[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Kinh Dị|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Thuyết Minh Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]103 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/93B4C33VZYLR[/taiphim]

Dường như bối cảnh và mốc thời gian của Insidious 4 diễn ra trước cả ba phần đầu tiên.
Một ngày nọ, nhà ngoại cảm Elise Rainier nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của một người đàn ông đang sinh sống trong chính căn nhà cũ của bà thuở nhỏ. Phần phim sẽ hé lộ tuổi thơ của Elise và sự kiện dẫn đến khả năng tâm linh của bà.


HD;https://ia601506.us.archive.org/30/items/QuQuyt4ChaKhaQuDVshdvn1/qu%E1%BB%B7%20quy%E1%BB%87t%204%20ch%C3%ACa%20kh%C3%B3a%20qu%E1%BB%B7%20d%E1%BB%AF%20vshdvn1.MP4|HD;https://ia601508.us.archive.org/5/items/QuyQuyet4/quy%20quyet%204.mp4|HD+TM;https://ia601504.us.archive.org/22/items/QuQuyt4ChaKhaQuDTm/Qu%E1%BB%B7%20Quy%E1%BB%87t%204-%20Ch%C3%ACa%20Kh%C3%B3a%20Qu%E1%BB%B7%20D%E1%BB%AF%20tm.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/630971763440|HD;https://ia601504.us.archive.org/20/items/XemPhimQuQuyt4VietSubThuytMinhHDInsidiousChapter42017/Xem%20Phim%20Qu%E1%BB%B7%20Quy%E1%BB%87t%204%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Insidious_%20Chapter%204%202017.MP4|HD;https://ok.ru/videoembed/630913764080|HD;https://openload.co/embed/As6jnOTYk7Y/|

[daodien]Adam Robitel[/daodien]
[diem]N.a[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Kinh Dị|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Thuyết Minh Vietsub [/trangthai]
[thoiluong]103 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/93B4C33VZYLR[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem