Phim hoạt hình Thợ Săn Yêu Tinh tiếp nói phần 1 Thợ Săn Yêu Tinh Phần 2 được hỗ trợ bởi những người bạn trung thành, một cậu bé tuổi teen Jim Lake Jr. tiến bộ trong cuộc chiến của mình để bảo vệ Arcadia và thế giới Troll mà anh ta cam kết giữ an toàn.

1;https://ok.ru/videoembed/380010105510|2;https://ok.ru/videoembed/380010367654|3;https://ok.ru/videoembed/380009843366|4;https://ok.ru/videoembed/381757426342|5;https://ok.ru/videoembed/381757491878|6;https://ok.ru/videoembed/381757360806|7;https://ok.ru/videoembed/382185573030|8;https://ok.ru/videoembed/382185507494|9;|10;|


[daodien]Guillermo del Toro[/daodien]
[diem]8.9[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Tập 8 Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong]60  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]Phim hoạt hình Thợ Săn Yêu Tinh tiếp nói phần 1 Thợ Săn Yêu Tinh Phần 2 được hỗ trợ bởi những người bạn trung thành, một cậu bé tuổi teen Jim Lake Jr. tiến bộ trong cuộc chiến của mình để bảo vệ Arcadia và thế giới Troll mà anh ta cam kết giữ an toàn.

1;https://ok.ru/videoembed/380010105510|2;https://ok.ru/videoembed/380010367654|3;https://ok.ru/videoembed/380009843366|4;https://ok.ru/videoembed/381757426342|5;https://ok.ru/videoembed/381757491878|6;https://ok.ru/videoembed/381757360806|7;https://ok.ru/videoembed/382185573030|8;https://ok.ru/videoembed/382185507494|9;|10;|


[daodien]Guillermo del Toro[/daodien]
[diem]8.9[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai] Tập 8 Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong]60  phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text