Click để xem chi tiết

Bộ phim Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh (Không phụ Như Lai, Không phụ Nàng) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đức Phật và nàngTrong thế giới tương lai, khi con người đã thoát khỏi những ràng buộc về vật chất, thế giới tinh thần đạt đến mức bình lặng mà trước nay chưa từng có, nữ chính thông qua phòng thực nghiệm thời không, quay về nơi chiến loạn thời cổ đại của mấy ngàn năm trước, trong lúc nguy nan đã gặp gỡ tăng nhân trẻ chỉ mới 15 tuổi Rajiva.

 Rajiva sống trong thời cổ đại, từ nhỏ đã từ bỏ cuộc sống hoàng tộc, khổ tu Phật pháp, bôn ba khắp nơi, hi vọng từ sự nỗ lực của mình sẽ giúp xóa đi sự tranh trong lòng con người, để trái tim người đời tràn ngập khoan dung và tình yêu. Ngải Tình nhiều lần trải nghiệm những khác biệt rõ rệt giữa hai thế giới và cùng với Rajiva tình đầu ý hợp, cổ vũ chàng kiên định hơn với tín niệm trong lòng mình.


1;https://www.ok.ru/videoembed/464564521643|2;https://www.ok.ru/videoembed/464608561835|3;https://www.ok.ru/videoembed/464677636779|4;https://www.ok.ru/videoembed/464731376299|5;https://www.ok.ru/videoembed/464792521387|6;https://www.ok.ru/videoembed/465270016683|7;https://www.ok.ru/videoembed/465459153579|8;https://www.ok.ru/videoembed/465544809131|9;https://www.ok.ru/videoembed/466833640107|10;https://www.ok.ru/videoembed/466882595499|11;https://www.ok.ru/videoembed/466895047339|12;https://www.ok.ru/videoembed/467457870507|13;https://www.ok.ru/videoembed/428567693983|14;https://www.ok.ru/videoembed/428567562911|15;https://www.ok.ru/videoembed/430360824479|16;https://www.ok.ru/videoembed/431072938655|17;https://www.ok.ru/videoembed/478544595627|18;https://www.ok.ru/videoembed/478583786155|19;https://www.ok.ru/videoembed/478602529451|20;https://www.ok.ru/videoembed/478602529451|21;|22;|23;|24;|25;|26;|27;|28;|29;|


[daodien]Lý Vân Lượng[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 20/20+Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong] 60 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Bộ phim Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh (Không phụ Như Lai, Không phụ Nàng) được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Đức Phật và nàngTrong thế giới tương lai, khi con người đã thoát khỏi những ràng buộc về vật chất, thế giới tinh thần đạt đến mức bình lặng mà trước nay chưa từng có, nữ chính thông qua phòng thực nghiệm thời không, quay về nơi chiến loạn thời cổ đại của mấy ngàn năm trước, trong lúc nguy nan đã gặp gỡ tăng nhân trẻ chỉ mới 15 tuổi Rajiva.

 Rajiva sống trong thời cổ đại, từ nhỏ đã từ bỏ cuộc sống hoàng tộc, khổ tu Phật pháp, bôn ba khắp nơi, hi vọng từ sự nỗ lực của mình sẽ giúp xóa đi sự tranh trong lòng con người, để trái tim người đời tràn ngập khoan dung và tình yêu. Ngải Tình nhiều lần trải nghiệm những khác biệt rõ rệt giữa hai thế giới và cùng với Rajiva tình đầu ý hợp, cổ vũ chàng kiên định hơn với tín niệm trong lòng mình.


1;https://www.ok.ru/videoembed/464564521643|2;https://www.ok.ru/videoembed/464608561835|3;https://www.ok.ru/videoembed/464677636779|4;https://www.ok.ru/videoembed/464731376299|5;https://www.ok.ru/videoembed/464792521387|6;https://www.ok.ru/videoembed/465270016683|7;https://www.ok.ru/videoembed/465459153579|8;https://www.ok.ru/videoembed/465544809131|9;https://www.ok.ru/videoembed/466833640107|10;https://www.ok.ru/videoembed/466882595499|11;https://www.ok.ru/videoembed/466895047339|12;https://www.ok.ru/videoembed/467457870507|13;https://www.ok.ru/videoembed/428567693983|14;https://www.ok.ru/videoembed/428567562911|15;https://www.ok.ru/videoembed/430360824479|16;https://www.ok.ru/videoembed/431072938655|17;https://www.ok.ru/videoembed/478544595627|18;https://www.ok.ru/videoembed/478583786155|19;https://www.ok.ru/videoembed/478602529451|20;https://www.ok.ru/videoembed/478602529451|21;|22;|23;|24;|25;|26;|27;|28;|29;|


[daodien]Lý Vân Lượng[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 20/20+Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong] 60 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text