Click để xem chi tiết

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng, Star Wars: The Last Jedi 2017

Phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi là một bộ phim sử thi không gian sắp tới của Mỹ viết kịch bản và đạo diễn bởi Rian Johnson. Nó sẽ là bộ phim thứ 2 trong bộ ba phần sequel tiếp sau Star Wars: The Force Awakens.


HD;https://ia801501.us.archive.org/3/items/ChinTranhGiaCcVSao8/Chi%E1%BA%BFn%20Tranh%20Gi%E1%BB%AFa%20C%C3%A1c%20V%C3%AC%20Sao%208.MP4|HD;https://openload.co/embed/ZcPXSyEf008/|

[daodien]Rian Johnson[/daodien]
[diem]7.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]120 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/CQC9WLYSSARO[/taiphim]

Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng, Star Wars: The Last Jedi 2017

Phim Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao 8: Jedi Cuối Cùng - Star Wars: The Last Jedi là một bộ phim sử thi không gian sắp tới của Mỹ viết kịch bản và đạo diễn bởi Rian Johnson. Nó sẽ là bộ phim thứ 2 trong bộ ba phần sequel tiếp sau Star Wars: The Force Awakens.


HD;https://ia801501.us.archive.org/3/items/ChinTranhGiaCcVSao8/Chi%E1%BA%BFn%20Tranh%20Gi%E1%BB%AFa%20C%C3%A1c%20V%C3%AC%20Sao%208.MP4|HD;https://openload.co/embed/ZcPXSyEf008/|

[daodien]Rian Johnson[/daodien]
[diem]7.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]120 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/CQC9WLYSSARO[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text