Ngũ Hiệp Trừ Yêu, The Thousand Faces of Dunjia 2017
Phim Ngũ Hiệp Trừ Yêu: Thế giới đang trên bờ vực thảm họa trong thời đại hỗn độn, nơi ma quỷ đi lang thang khắp nơi. Để có thể ngăn chặn được cái ác và đảm bảo được sự bình yên cho thế giới này, một nhóm bí ẩn tên là Ngũ Hiệp Trừ Yêu ra đời. Mỗi thành viên của hội Ngũ Hiệp Trừ Yêu đều sở hữu một siêu năng lực đặc biệt, và họ ẩn mình trong thế giới của chúng ta với những bộ dạng hoá trang khác nhau.


HD;https://hydrax.net/watch?v=5ad41b68f2f5c|HD-VIP;https://hydrax.net/watch?v=5ad0c1ca6e587|HD;https://ia601502.us.archive.org/15/items/XemPhimNgHipTrYuTheThousandFacesOfDunjiaTp1EndServerF.PRO2/Xem%20Phim%20Ng%C5%A9%20Hi%E1%BB%87p%20Tr%E1%BB%AB%20Y%C3%AAu%20_%20The%20Thousand%20Faces%20of%20Dunjia%20T%E1%BA%ADp%201-End%20_%20server%20F.PRO_2.MP4|HD;https://ia601508.us.archive.org/22/items/NguHiepTruYeu/ngu%20hiep%20tru%20yeu.MP4|HD;|HD;|[daodien]Viên Hòa Bình[/daodien]
[diem]5.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/AEVWM4HR69G8[/taiphim]

Ngũ Hiệp Trừ Yêu, The Thousand Faces of Dunjia 2017
Phim Ngũ Hiệp Trừ Yêu: Thế giới đang trên bờ vực thảm họa trong thời đại hỗn độn, nơi ma quỷ đi lang thang khắp nơi. Để có thể ngăn chặn được cái ác và đảm bảo được sự bình yên cho thế giới này, một nhóm bí ẩn tên là Ngũ Hiệp Trừ Yêu ra đời. Mỗi thành viên của hội Ngũ Hiệp Trừ Yêu đều sở hữu một siêu năng lực đặc biệt, và họ ẩn mình trong thế giới của chúng ta với những bộ dạng hoá trang khác nhau.


HD;https://hydrax.net/watch?v=5ad41b68f2f5c|HD-VIP;https://hydrax.net/watch?v=5ad0c1ca6e587|HD;https://ia601502.us.archive.org/15/items/XemPhimNgHipTrYuTheThousandFacesOfDunjiaTp1EndServerF.PRO2/Xem%20Phim%20Ng%C5%A9%20Hi%E1%BB%87p%20Tr%E1%BB%AB%20Y%C3%AAu%20_%20The%20Thousand%20Faces%20of%20Dunjia%20T%E1%BA%ADp%201-End%20_%20server%20F.PRO_2.MP4|HD;https://ia601508.us.archive.org/22/items/NguHiepTruYeu/ngu%20hiep%20tru%20yeu.MP4|HD;|HD;|[daodien]Viên Hòa Bình[/daodien]
[diem]5.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/AEVWM4HR69G8[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem