Click để xem chi tiết

Người Đẹp & Thủy Quái - Dáng Hình Của Nước​, The Shape of Water (2018)

Bộ phim sẽ là câu chuyện tình ma mị giữa "người đẹp" câm Elisa (Sally Hawkins) và thủy quái (Doug Jones). Sự cô đơn và đồng cảm đã kéo hai tâm hồn đồng điệu lại gần nhau bất chấp sự khác biệt về giống loài. Song, mối tình của họ nhanh chóng biến thành thảm họa bởi những kẻ quản lý trung tâm nghiên cứu nọ.


HD;https://ia601509.us.archive.org/5/items/XemPhimNgipThyQuiVietSubThuytMinhHDDngHnhCaNcTheShapeOfWater20182_201804/Xem%20Phim%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90%E1%BA%B9p%20_%20Th%E1%BB%A7y%20Qu%C3%A1i%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20D%C3%A1ng%20H%C3%ACnh%20C%E1%BB%A7a%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20_%20The%20Shape%20of%20Water%202018_2.MP4|


[daodien]Guillermo del Toro[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Kinh Dị|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]119 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/8M6QUS51EQ6C[/taiphim]

Người Đẹp & Thủy Quái - Dáng Hình Của Nước​, The Shape of Water (2018)

Bộ phim sẽ là câu chuyện tình ma mị giữa "người đẹp" câm Elisa (Sally Hawkins) và thủy quái (Doug Jones). Sự cô đơn và đồng cảm đã kéo hai tâm hồn đồng điệu lại gần nhau bất chấp sự khác biệt về giống loài. Song, mối tình của họ nhanh chóng biến thành thảm họa bởi những kẻ quản lý trung tâm nghiên cứu nọ.


HD;https://ia601509.us.archive.org/5/items/XemPhimNgipThyQuiVietSubThuytMinhHDDngHnhCaNcTheShapeOfWater20182_201804/Xem%20Phim%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%90%E1%BA%B9p%20_%20Th%E1%BB%A7y%20Qu%C3%A1i%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20D%C3%A1ng%20H%C3%ACnh%20C%E1%BB%A7a%20N%C6%B0%E1%BB%9Bc%20_%20The%20Shape%20of%20Water%202018_2.MP4|


[daodien]Guillermo del Toro[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Kinh Dị|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]119 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/8M6QUS51EQ6C[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text