Click để xem chi tiết


Bộ phim The Age of Shadows 2016 mới lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương.

HD;https://ia601506.us.archive.org/13/items/Blade.Runner.2049.2017.1080p.WEBDL.H264.AC3.SUBFCINE/The%20Age%20of%20Shadows%20-%20Th%E1%BB%9Di%20K%E1%BB%B3%20%C4%90en%20T%E1%BB%91i%20%282016%29.MP4|HD;https://openload.co/embed/mupQL5Bg_pk/|HD;|

[daodien]Kim Jee-Woon[/daodien]
[diem]92[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 140 phút[/thoiluong]

[taiphim]http://www.fshare.vn/file/ZYIHK3HUL4IW[/taiphim]


Bộ phim The Age of Shadows 2016 mới lấy bối cảnh thập niên 1920, khi bán đảo Triều Tiên còn nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Một nhóm người yêu nước quyết tâm giành độc lập cho dân tộc bằng hình thức bạo lực. Một trong những nhiệm vụ khó khăn dành cho họ là phải tìm cách lén đưa thuốc nổ từ Thượng Hải về quê hương.

HD;https://ia601506.us.archive.org/13/items/Blade.Runner.2049.2017.1080p.WEBDL.H264.AC3.SUBFCINE/The%20Age%20of%20Shadows%20-%20Th%E1%BB%9Di%20K%E1%BB%B3%20%C4%90en%20T%E1%BB%91i%20%282016%29.MP4|HD;https://openload.co/embed/mupQL5Bg_pk/|HD;|

[daodien]Kim Jee-Woon[/daodien]
[diem]92[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 140 phút[/thoiluong]

[taiphim]http://www.fshare.vn/file/ZYIHK3HUL4IW[/taiphim]
tắt QC [x]
Alt Text