Click để xem chi tiết

Mùa hè ở Thành Trường An, phu nhân của tể tướng Trần Vân Tiều, Xuân Cầm bị ám bởi một con yêu miêu. Xuân Cầm bị kiểm soát hoàn toàn bởi con yêu quái và hành động càng ngày càng kỳ lạ. Cùng thời điểm đó, Hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối trong cung điện. Nhà sư Không Hải người Nhật được mời đến để trục xuất yêu ma khỏi nhà vua. Ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu và cái chết của nhà vua có liên quan đến nó.HD+TM;https://ok.ru/videoembed/556169825008|HD;https://ia601506.us.archive.org/5/items/XemPhimYuMiuTruynLegendOfTheDemonCatTp1EndServerF.PRO/Xem%20Phim%20Y%C3%AAu%20Mi%C3%AAu%20Truy%E1%BB%87n%20_%20Legend%20Of%20The%20Demon%20Cat%20T%E1%BA%ADp%201-End%20_%20server%20F.PRO.MP4|HD;https://openload.co/embed/ChImXgF2_oQ/|HD;|[daodien]Kaige Chen[/daodien]
[diem]6.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/OTUIPTMG65Y3[/taiphim]

Mùa hè ở Thành Trường An, phu nhân của tể tướng Trần Vân Tiều, Xuân Cầm bị ám bởi một con yêu miêu. Xuân Cầm bị kiểm soát hoàn toàn bởi con yêu quái và hành động càng ngày càng kỳ lạ. Cùng thời điểm đó, Hoàng đế Đường Huyền Tông đang hấp hối trong cung điện. Nhà sư Không Hải người Nhật được mời đến để trục xuất yêu ma khỏi nhà vua. Ông cảm nhận được sự hiện diện của yêu miêu và cái chết của nhà vua có liên quan đến nó.HD+TM;https://ok.ru/videoembed/556169825008|HD;https://ia601506.us.archive.org/5/items/XemPhimYuMiuTruynLegendOfTheDemonCatTp1EndServerF.PRO/Xem%20Phim%20Y%C3%AAu%20Mi%C3%AAu%20Truy%E1%BB%87n%20_%20Legend%20Of%20The%20Demon%20Cat%20T%E1%BA%ADp%201-End%20_%20server%20F.PRO.MP4|HD;https://openload.co/embed/ChImXgF2_oQ/|HD;|[daodien]Kaige Chen[/daodien]
[diem]6.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/OTUIPTMG65Y3[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text