Click để xem chi tiết

Giả Kim Thuật Sư, Fullmetal Alchemist 2017

Câu chuyện diễn ra ở miền đất giả tưởng nơi tồn tại những nhà giả kim; họ sử dụng kiến thức về vật chất để biến đổi hình thái của chúng bằng những vòng tròn chuyển hóa tựa như những phép màu. Nhưng bởi vì là khoa học, giả kim thuật cũng phải tuân theo những quy luật mà người họ gọi là "trao đổi đồng giá". Ở đó, cũng tồn tại những điều cấm kỵ đã trở thành chân lý, như việc cấm biến đổi vàng để làm giàu cho bản thân, hay con người là không thể chuyển hóa.
HD;https://ia601501.us.archive.org/24/items/XemPhimGiKimThutSVietSub/Xem%20Phim%20Gi%E1%BA%A3%20Kim%20Thu%E1%BA%ADt%20S%C6%B0%20VietSub.MP4|HD;https://openload.co/embed/DsGo5eeRVzo/|HD;https://openload.co/embed/-7Sr0gTC1Sk/|


[daodien]Fumihiko Sori[/daodien]
[diem]6.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Kinh Dị|@Hài hước|@Viễn tưởng|@Kinh dị|[/theloai]
[quocgia]Nhật Bản[/quocgia]
[trangthai]Thuyết MInh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]110 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/7JQWYXIE8PLK[/taiphim]

Giả Kim Thuật Sư, Fullmetal Alchemist 2017

Câu chuyện diễn ra ở miền đất giả tưởng nơi tồn tại những nhà giả kim; họ sử dụng kiến thức về vật chất để biến đổi hình thái của chúng bằng những vòng tròn chuyển hóa tựa như những phép màu. Nhưng bởi vì là khoa học, giả kim thuật cũng phải tuân theo những quy luật mà người họ gọi là "trao đổi đồng giá". Ở đó, cũng tồn tại những điều cấm kỵ đã trở thành chân lý, như việc cấm biến đổi vàng để làm giàu cho bản thân, hay con người là không thể chuyển hóa.
HD;https://ia601501.us.archive.org/24/items/XemPhimGiKimThutSVietSub/Xem%20Phim%20Gi%E1%BA%A3%20Kim%20Thu%E1%BA%ADt%20S%C6%B0%20VietSub.MP4|HD;https://openload.co/embed/DsGo5eeRVzo/|HD;https://openload.co/embed/-7Sr0gTC1Sk/|


[daodien]Fumihiko Sori[/daodien]
[diem]6.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Kinh Dị|@Hài hước|@Viễn tưởng|@Kinh dị|[/theloai]
[quocgia]Nhật Bản[/quocgia]
[trangthai]Thuyết MInh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]110 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/7JQWYXIE8PLK[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text