Click để xem chi tiết

Vì theo đuổi anh hùng trong mộng Bạch Cốc Dật, Dư Anh Nam đã đến phái Thương Khư học võ. Trớ trêu thay, cô và anh nuôi  Dư Anh Kỳ đi lạc đến phái Thục Sơn. Không lâu sau, 2 phái vì chuyện của Xích Hồn Thạch  mà liên hiệp, Anh Nam, Anh Kỳ, Cốc Dật được chọn vào chung đội. Quan hệ cả bả cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn từ đó


1;https://www.ok.ru/videoembed/511207738027|2;https://www.ok.ru/videoembed/511252761259|3;https://www.ok.ru/videoembed/511326554795|4;https://www.ok.ru/videoembed/511326620331|5;|5;https://www.ok.ru/videoembed/512182258347|6;https://www.ok.ru/videoembed/512184486571|7;|8;|9;|10;|[daodien]Hoàng Vĩ Kiệt[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Tập 6+Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Vì theo đuổi anh hùng trong mộng Bạch Cốc Dật, Dư Anh Nam đã đến phái Thương Khư học võ. Trớ trêu thay, cô và anh nuôi  Dư Anh Kỳ đi lạc đến phái Thục Sơn. Không lâu sau, 2 phái vì chuyện của Xích Hồn Thạch  mà liên hiệp, Anh Nam, Anh Kỳ, Cốc Dật được chọn vào chung đội. Quan hệ cả bả cũng bắt đầu trở nên phức tạp hơn từ đó


1;https://www.ok.ru/videoembed/511207738027|2;https://www.ok.ru/videoembed/511252761259|3;https://www.ok.ru/videoembed/511326554795|4;https://www.ok.ru/videoembed/511326620331|5;|5;https://www.ok.ru/videoembed/512182258347|6;https://www.ok.ru/videoembed/512184486571|7;|8;|9;|10;|[daodien]Hoàng Vĩ Kiệt[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Tập 6+Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text