Click để xem chi tiết

Truy Lùng Quái Yêu 2, Monster Hunt 2 (2018)

Phần 2 của tác phẩm sẽ tiếp tục theo chân của chàng trai Thiên Âm (do Tỉnh Bách Nhiên đóng) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà đóng) trong cuộc phiêu lưu mới – hành trình đi tìm người cha và thân thế bí ẩn của Thiên Âm. Tuy nhiên cùng lúc đó, tiểu quái yêu củ cải Hồ Ba trở lại thôn Vĩnh Ninh và bị Ma vương truy sát, giang hồ một lần nữa lại dậy sóng vì hậu duệ hoàng tộc yêu giới.
HD;https://ok.ru/videoembed/657955490544|HD;https://ok.ru/videoembed/656888236784|HD;https://ia801503.us.archive.org/29/items/XemPhimTruyLngQuiYu2MonsterHunt2TrcYuK22018/Xem%20phim%20Truy%20L%C3%B9ng%20Qu%C3%A1i%20Y%C3%AAu%202%20-%20Monster%20Hunt%202%20-%20Tr%C3%B3c%20Y%C3%AAu%20K%C3%BD%202%20%282018%29.mp4|HD;https://openload.co/embed/E1gPyittmok/|HD;https://ia601509.us.archive.org/3/items/TruyLngQuaiYu2/truy%20l%C3%B9ng%20quai%20y%C3%AAu%202.MP4|HD+TM;https://ok.ru/videoembed/660755778288|

[daodien]Raman Hui[/daodien]
[diem]5.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/YHBTY11PB231[/taiphim]

Truy Lùng Quái Yêu 2, Monster Hunt 2 (2018)

Phần 2 của tác phẩm sẽ tiếp tục theo chân của chàng trai Thiên Âm (do Tỉnh Bách Nhiên đóng) và Tiểu Lam (Bạch Bách Hà đóng) trong cuộc phiêu lưu mới – hành trình đi tìm người cha và thân thế bí ẩn của Thiên Âm. Tuy nhiên cùng lúc đó, tiểu quái yêu củ cải Hồ Ba trở lại thôn Vĩnh Ninh và bị Ma vương truy sát, giang hồ một lần nữa lại dậy sóng vì hậu duệ hoàng tộc yêu giới.
HD;https://ok.ru/videoembed/657955490544|HD;https://ok.ru/videoembed/656888236784|HD;https://ia801503.us.archive.org/29/items/XemPhimTruyLngQuiYu2MonsterHunt2TrcYuK22018/Xem%20phim%20Truy%20L%C3%B9ng%20Qu%C3%A1i%20Y%C3%AAu%202%20-%20Monster%20Hunt%202%20-%20Tr%C3%B3c%20Y%C3%AAu%20K%C3%BD%202%20%282018%29.mp4|HD;https://openload.co/embed/E1gPyittmok/|HD;https://ia601509.us.archive.org/3/items/TruyLngQuaiYu2/truy%20l%C3%B9ng%20quai%20y%C3%AAu%202.MP4|HD+TM;https://ok.ru/videoembed/660755778288|

[daodien]Raman Hui[/daodien]
[diem]5.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/YHBTY11PB231[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text