Click để xem chi tiết

Từ một kẻ thất nghiệp, P.T. Barnum chứng tỏ mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật nếu ta dám thực hiện nó. Anh đã tập hợp những con người “đặc biệt”, vốn đang bị người khác xem là quái nhân, tham gia vào một màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử trước đó. Bất chấp sự cười chê và phản đối của mọi người, họ vẫn cháy hết mình trên sân khấu như được sống lần cuối với chính bản thân mình.
HD;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimBcThyCaNhngcMTheGreatestShowmanFullHD2017APhim/Xem%20phim%20B%E1%BA%ADc%20Th%E1%BA%A7y%20C%E1%BB%A7a%20Nh%E1%BB%AFng%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20M%C6%A1%20-%20The%20Greatest%20Showman%20Full%20HD%20-%202017%20-%20aPhim.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/589389499120|HD;https://openload.co/embed/RFhAzRocSt0/|
[daodien]Michael Gracey[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/UINJE59IK16I[/taiphim]


Từ một kẻ thất nghiệp, P.T. Barnum chứng tỏ mọi giấc mơ đều có thể thành sự thật nếu ta dám thực hiện nó. Anh đã tập hợp những con người “đặc biệt”, vốn đang bị người khác xem là quái nhân, tham gia vào một màn trình diễn chưa từng có trong lịch sử trước đó. Bất chấp sự cười chê và phản đối của mọi người, họ vẫn cháy hết mình trên sân khấu như được sống lần cuối với chính bản thân mình.
HD;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimBcThyCaNhngcMTheGreatestShowmanFullHD2017APhim/Xem%20phim%20B%E1%BA%ADc%20Th%E1%BA%A7y%20C%E1%BB%A7a%20Nh%E1%BB%AFng%20%C6%AF%E1%BB%9Bc%20M%C6%A1%20-%20The%20Greatest%20Showman%20Full%20HD%20-%202017%20-%20aPhim.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/589389499120|HD;https://openload.co/embed/RFhAzRocSt0/|
[daodien]Michael Gracey[/daodien]
[diem]8.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]102 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/UINJE59IK16I[/taiphim]


Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text