Phim Sự Trở Lại Của Billa 2: Trả Thù Cặp đôi mafia Stephen và Robert là kẻ đứng đầu những hoạt động phi pháp khét tiếng tại Mumbai nhưng chẳng ai biết mặt chúng ngoại trừ một ông trùm tên là Nanu. Không rõ từ đâu, một người có tên Rebel đã tìm tới nhằm tiêu diệt cặp đôi này. Anh ta phải thông qua con gái của Nanu...

HD;https://ia601508.us.archive.org/33/items/XemPhimSTrLiCaBilla2TrThVietSubThuytMinhHDTheReturnOfRebel22017/Xem%20Phim%20S%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%9F%20L%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%A7a%20Billa%202_%20Tr%E1%BA%A3%20Th%C3%B9%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20The%20Return%20Of%20Rebel%202%202017.MP4|HD;https://ok.ru/videoembed/631531899632|HD;https://openload.co/embed/9vV_xrMaMdY/|


[daodien]Meher Ramesh[/daodien]
[diem]7.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hài hước|@Hành động|@Viễn tưởng|[/theloai]
[quocgia]Ấn Độ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 161 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/DA132P6EAWG8[/taiphim]

Phim Sự Trở Lại Của Billa 2: Trả Thù Cặp đôi mafia Stephen và Robert là kẻ đứng đầu những hoạt động phi pháp khét tiếng tại Mumbai nhưng chẳng ai biết mặt chúng ngoại trừ một ông trùm tên là Nanu. Không rõ từ đâu, một người có tên Rebel đã tìm tới nhằm tiêu diệt cặp đôi này. Anh ta phải thông qua con gái của Nanu...

HD;https://ia601508.us.archive.org/33/items/XemPhimSTrLiCaBilla2TrThVietSubThuytMinhHDTheReturnOfRebel22017/Xem%20Phim%20S%E1%BB%B1%20Tr%E1%BB%9F%20L%E1%BA%A1i%20C%E1%BB%A7a%20Billa%202_%20Tr%E1%BA%A3%20Th%C3%B9%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20The%20Return%20Of%20Rebel%202%202017.MP4|HD;https://ok.ru/videoembed/631531899632|HD;https://openload.co/embed/9vV_xrMaMdY/|


[daodien]Meher Ramesh[/daodien]
[diem]7.6[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hài hước|@Hành động|@Viễn tưởng|[/theloai]
[quocgia]Ấn Độ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 161 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/DA132P6EAWG8[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem