Thám Tử K: Ma Cà Rồng Báo Thù, Detective K: Secret of the Living Dead 2018

Thám Tử K: Ma Cà Rồng Báo Thù: là phần tiếp theo của câu chuyện về thám tử vĩ đại nhất thời Joseon - Kim Min. Sau vụ án làm bạc giả, thám tử Kim Min cùng đồng sự của mình Han Seo-pil dấn thân vào một chuyến hành trình mới. Trong chuyến phiêu lưu lần này, họ gặp một người phụ nữ bị mất trí nhớ và phải cùng nhau để điều tra về một vụ giết người hàng loạt có liên quan đến Ma Cà Rồng.
HD;https://ok.ru/videoembed/647921928944|HD;https://openload.co/embed/Se6QjcVWB-4/|HD;https://ia601503.us.archive.org/27/items/XemPhimThmTKMaCRngBoThVietSubThuytMinhHDDetectiveKSecretOfTheLivingDead2018/Xem%20Phim%20Th%C3%A1m%20T%E1%BB%AD%20K_%20Ma%20C%C3%A0%20R%E1%BB%93ng%20B%C3%A1o%20Th%C3%B9%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Detective%20K_%20Secret%20of%20the%20Living%20Dead%202018.MP4|

[daodien]Kim Suk-Yoon[/daodien]
[diem]6.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JXSVQSIWRTL9[/taiphim]

Thám Tử K: Ma Cà Rồng Báo Thù, Detective K: Secret of the Living Dead 2018

Thám Tử K: Ma Cà Rồng Báo Thù: là phần tiếp theo của câu chuyện về thám tử vĩ đại nhất thời Joseon - Kim Min. Sau vụ án làm bạc giả, thám tử Kim Min cùng đồng sự của mình Han Seo-pil dấn thân vào một chuyến hành trình mới. Trong chuyến phiêu lưu lần này, họ gặp một người phụ nữ bị mất trí nhớ và phải cùng nhau để điều tra về một vụ giết người hàng loạt có liên quan đến Ma Cà Rồng.
HD;https://ok.ru/videoembed/647921928944|HD;https://openload.co/embed/Se6QjcVWB-4/|HD;https://ia601503.us.archive.org/27/items/XemPhimThmTKMaCRngBoThVietSubThuytMinhHDDetectiveKSecretOfTheLivingDead2018/Xem%20Phim%20Th%C3%A1m%20T%E1%BB%AD%20K_%20Ma%20C%C3%A0%20R%E1%BB%93ng%20B%C3%A1o%20Th%C3%B9%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Detective%20K_%20Secret%20of%20the%20Living%20Dead%202018.MP4|

[daodien]Kim Suk-Yoon[/daodien]
[diem]6.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Tâm Lý|@Hành động|@Hình sự|[/theloai]
[quocgia]Hàn Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong] 118 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JXSVQSIWRTL9[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text