Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ, Kidnapping Mr. Heineken 2015

Phim Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ Câu chuyện chưa kể về quá trình lên kế hoạch, hành động, sự thức tỉnh và màn thất bại sau cùng của những kẻ bắt cóc ông trùm bia Alfred “Freddy” Heineken, dẫn đến con số tiền chuộc lớn nhất từng trả cho một con người.

HD;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimVuBtCocThKyVietSubThuytMinhHDKidnappingMr.Heineken2015/Xem%20Phim%20Vu%CC%A3%20B%C4%83%CC%81t%20Co%CC%81c%20Th%C3%AA%CC%81%20Ky%CC%89%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Kidnapping%20Mr.%20Heineken%202015.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/638767794928|HD;https://openload.co/embed/2CUMBx-B9ng/|HD;|
[daodien]Daniel Alfredson[/daodien]
[diem]6.1[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]115phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/453RBYO8UBOA[/taiphim]

Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ, Kidnapping Mr. Heineken 2015

Phim Vụ Bắt Cóc Thế Kỷ Câu chuyện chưa kể về quá trình lên kế hoạch, hành động, sự thức tỉnh và màn thất bại sau cùng của những kẻ bắt cóc ông trùm bia Alfred “Freddy” Heineken, dẫn đến con số tiền chuộc lớn nhất từng trả cho một con người.

HD;https://ia601507.us.archive.org/29/items/XemPhimVuBtCocThKyVietSubThuytMinhHDKidnappingMr.Heineken2015/Xem%20Phim%20Vu%CC%A3%20B%C4%83%CC%81t%20Co%CC%81c%20Th%C3%AA%CC%81%20Ky%CC%89%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20Kidnapping%20Mr.%20Heineken%202015.mp4|HD;https://ok.ru/videoembed/638767794928|HD;https://openload.co/embed/2CUMBx-B9ng/|HD;|
[daodien]Daniel Alfredson[/daodien]
[diem]6.1[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]115phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/453RBYO8UBOA[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text