Giới thiệu: Bộ phim "Đại Náo Thiên Cung - The Monkey King 2014 (HD)": Bộ Phim Đại Náo Thiên Cung – The Monkey King của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy là bộ phim thần thoại là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh.Tôn Ngộ Không được sinh ra từ hòn đá từ trên trời và có sức mạng vô biên.Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Khi lên thiên đình thì ngọc hoàng đã cho Ngộ Không là chức quan bạch mã ôn ban đau Ngộ Không rất thich Xong anh phát hiên ra anh chi là tên chăn ngưa mà mọi người đều coi thường và anh bắt đầu đại náo thiên cung.Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.

HD;https://ok.ru/videoembed/654878378736|HD;https://openload.co/embed/n75CQYU8Ssw/|HD;https://ia601507.us.archive.org/1/items/TheMonkeyKingiNoThinCung/The%20Monkey%20King%20%28%C4%90%E1%BA%A1i%20N%C3%A1o%20Thi%C3%AAn%20Cung%29.MP4|
[daodien]Pou-Soi Cheang[/daodien]
[diem]5.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]Giới thiệu: Bộ phim "Đại Náo Thiên Cung - The Monkey King 2014 (HD)": Bộ Phim Đại Náo Thiên Cung – The Monkey King của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy là bộ phim thần thoại là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh.Tôn Ngộ Không được sinh ra từ hòn đá từ trên trời và có sức mạng vô biên.Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình. Khi lên thiên đình thì ngọc hoàng đã cho Ngộ Không là chức quan bạch mã ôn ban đau Ngộ Không rất thich Xong anh phát hiên ra anh chi là tên chăn ngưa mà mọi người đều coi thường và anh bắt đầu đại náo thiên cung.Do phạm tội đại náo thiên cung nên Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn 500 năm cho đến khi được Tam Tạng giải thoát và theo ông đi thỉnh kinh.

HD;https://ok.ru/videoembed/654878378736|HD;https://openload.co/embed/n75CQYU8Ssw/|HD;https://ia601507.us.archive.org/1/items/TheMonkeyKingiNoThinCung/The%20Monkey%20King%20%28%C4%90%E1%BA%A1i%20N%C3%A1o%20Thi%C3%AAn%20Cung%29.MP4|
[daodien]Pou-Soi Cheang[/daodien]
[diem]5.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]

[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

tắt QC [x]
Alt Text