Người Khổng Lồ, The Titan 2018

The Titan (Người Khổng Lồ): Một gia đình quân đội tham gia vào một cuộc thử nghiệm đột phá về tiến hoá di truyền và thăm dò vũ trụ.HD;https://ia601507.us.archive.org/6/items/XemPhimNgiKhngLVietSubThuytMinhHDTheTitan2018/Xem%20Phim%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Kh%E1%BB%95ng%20L%E1%BB%93%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20The%20Titan%202018.MP4|HD;|HD;|HD;https://openload.co/embed/abkv39PC2-E/|
[daodien]Lennart Ruff[/daodien]
[diem]5.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]115phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/R9SWUCUXU75S[/taiphim]Người Khổng Lồ, The Titan 2018

The Titan (Người Khổng Lồ): Một gia đình quân đội tham gia vào một cuộc thử nghiệm đột phá về tiến hoá di truyền và thăm dò vũ trụ.HD;https://ia601507.us.archive.org/6/items/XemPhimNgiKhngLVietSubThuytMinhHDTheTitan2018/Xem%20Phim%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20Kh%E1%BB%95ng%20L%E1%BB%93%20VietSub%20-%20Thuy%E1%BA%BFt%20Minh%20-%20HD%20_%20The%20Titan%202018.MP4|HD;|HD;|HD;https://openload.co/embed/abkv39PC2-E/|
[daodien]Lennart Ruff[/daodien]
[diem]5.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]115phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/R9SWUCUXU75S[/taiphim]Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text