Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng, The Unity Of Heroes 2018
Phim Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.
HD;https://ok.ru/videoembed/722089216752|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b083d30ca7fe|HD;|


[daodien]Lâm Trân Chiêu[/daodien]
[diem]7.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JBMYO7RVUDZM[/taiphim]
Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng, The Unity Of Heroes 2018
Phim Hoàng Phi Hồng: Nam Bắc Anh Hùng Nhờ vô tình cứu 1 người mắc bệnh lạ, Hoàng Phi Hồng phát hiện người Tây đang lấy người làm thí nghiệm. Không để điều này tiếp tục xảy ra, Phi Hồng bước vào cuộc ngăn chặn mưu đồ thâm độc này.
HD;https://ok.ru/videoembed/722089216752|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b083d30ca7fe|HD;|


[daodien]Lâm Trân Chiêu[/daodien]
[diem]7.2[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JBMYO7RVUDZM[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text