3000 năm trước, chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đạ nạn diệt vong. Một vị đại sư đạo giáo sẽ xuất hiện để cứu thế giới (ko phải thánh đức gì đâu nhé) . Sự xuất hiện ấy đã tập hợp người dân lại, dạy họ cách chiến đấu, giữ quân lương. Những người bất tử thì tìm kiếm một nhóm các cá nhân có năng khiếu để tìm kiếm khiên bất khả xâm phạm trước khi đại họa xảy ra.
1;https://www.ok.ru/videoembed/648938195627|2;https://ok.ru/videoembed/648938130091|3;https://www.ok.ru/videoembed/649645329067|4;https://www.ok.ru/videoembed/649645263531|5;https://www.ok.ru/videoembed/649645132459|6;https://www.ok.ru/videoembed/649645197995|7;https://www.ok.ru/videoembed/650367994539|8;https://www.ok.ru/videoembed/650367863467|9;https://www.ok.ru/videoembed/650462825131|10;https://www.ok.ru/videoembed/650462759595|11;https://www.ok.ru/videoembed/650852960939|12;https://www.ok.ru/videoembed/650853026475|13;https://ok.ru/videoembed/728113154800|14;https://ok.ru/videoembed/728113548016|15;https://ok.ru/videoembed/731843201776|16;https://ok.ru/videoembed/731856112368|17;https://ok.ru/videoembed/733780314864|18;https://ok.ru/videoembed/733780445936|19;https://ok.ru/videoembed/733780642544|20;https://ok.ru/videoembed/734244834032|21;https://ok.ru/videoembed/735123933936|22;https://ok.ru/videoembed/734711843568|23;https://ok.ru/videoembed/734711974640|24;https://ok.ru/videoembed/734712171248|25;https://ok.ru/videoembed/744368900848|26;https://ok.ru/videoembed/744369031920|27;https://ok.ru/videoembed/744367852272|28;https://ok.ru/videoembed/744368245488|29;https://ok.ru/videoembed/744369359600|30;https://ok.ru/videoembed/744369162992|31;https://ok.ru/videoembed/744481557232|32;https://ok.ru/videoembed/744481622768|33;https://ok.ru/videoembed/744878705392|34;https://ok.ru/videoembed/744878836464|35;https://ok.ru/videoembed/744878902000|36;https://ok.ru/videoembed/744879033072|37;https://ok.ru/videoemed/758888794864|38;https://ok.ru/videoembed/758888860400|39;https://ok.ru/videoembed/758888729328|40;https://ok.ru/videoembed/758896069360|41;https://ok.ru/videoembed/758896003824|41;|42;https://ok.ru/videoembed/758896134896|43;https://ok.ru/videoembed/759086516976|44;https://ok.ru/videoembed/759086648048|45;https://ok.ru/videoembed/759086582512|46 -Tập Cuối;https://ok.ru/videoembed/759086451440|47;|

[daodien]Lương Thắng Quyền[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 46/46 +Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


3000 năm trước, chiến thần Dương Tiễn tiên đoán nhân gian sẽ gặp đạ nạn diệt vong. Một vị đại sư đạo giáo sẽ xuất hiện để cứu thế giới (ko phải thánh đức gì đâu nhé) . Sự xuất hiện ấy đã tập hợp người dân lại, dạy họ cách chiến đấu, giữ quân lương. Những người bất tử thì tìm kiếm một nhóm các cá nhân có năng khiếu để tìm kiếm khiên bất khả xâm phạm trước khi đại họa xảy ra.
1;https://www.ok.ru/videoembed/648938195627|2;https://ok.ru/videoembed/648938130091|3;https://www.ok.ru/videoembed/649645329067|4;https://www.ok.ru/videoembed/649645263531|5;https://www.ok.ru/videoembed/649645132459|6;https://www.ok.ru/videoembed/649645197995|7;https://www.ok.ru/videoembed/650367994539|8;https://www.ok.ru/videoembed/650367863467|9;https://www.ok.ru/videoembed/650462825131|10;https://www.ok.ru/videoembed/650462759595|11;https://www.ok.ru/videoembed/650852960939|12;https://www.ok.ru/videoembed/650853026475|13;https://ok.ru/videoembed/728113154800|14;https://ok.ru/videoembed/728113548016|15;https://ok.ru/videoembed/731843201776|16;https://ok.ru/videoembed/731856112368|17;https://ok.ru/videoembed/733780314864|18;https://ok.ru/videoembed/733780445936|19;https://ok.ru/videoembed/733780642544|20;https://ok.ru/videoembed/734244834032|21;https://ok.ru/videoembed/735123933936|22;https://ok.ru/videoembed/734711843568|23;https://ok.ru/videoembed/734711974640|24;https://ok.ru/videoembed/734712171248|25;https://ok.ru/videoembed/744368900848|26;https://ok.ru/videoembed/744369031920|27;https://ok.ru/videoembed/744367852272|28;https://ok.ru/videoembed/744368245488|29;https://ok.ru/videoembed/744369359600|30;https://ok.ru/videoembed/744369162992|31;https://ok.ru/videoembed/744481557232|32;https://ok.ru/videoembed/744481622768|33;https://ok.ru/videoembed/744878705392|34;https://ok.ru/videoembed/744878836464|35;https://ok.ru/videoembed/744878902000|36;https://ok.ru/videoembed/744879033072|37;https://ok.ru/videoemed/758888794864|38;https://ok.ru/videoembed/758888860400|39;https://ok.ru/videoembed/758888729328|40;https://ok.ru/videoembed/758896069360|41;https://ok.ru/videoembed/758896003824|41;|42;https://ok.ru/videoembed/758896134896|43;https://ok.ru/videoembed/759086516976|44;https://ok.ru/videoembed/759086648048|45;https://ok.ru/videoembed/759086582512|46 -Tập Cuối;https://ok.ru/videoembed/759086451440|47;|

[daodien]Lương Thắng Quyền[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 46/46 +Thuyết Minh [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text