Lang Càn Kiếp, The Wolf Dry Disaste 2018

Phim Lang Càn Kiếp: kể về con yêu quái già ngàn tuổi Ứng Càn Thời, chuyên trông nom núi Thiên Lang, đề phòng dịch bệnh Lang Tộc lây lan. Để kiếm tìm nguồn cơn tà ác bị mất tích là Thiên Lang đao, Ứng Càn Thời xuống núi. Cùng lúc đó, Lang Thập Thất mới 5 tuổi lẻn xuống núi, bị số phận dị hóa, nắm giữ sức mạnh thần bí. Ứng Càn Thời cùng nữ đạo tặc giang hồ Lệ Chi đang có ý đồ cướp thanh đao, bắt cóc Tiểu Thập Thất, trải qua vô số màn truy sát của lính thuê và quân đoàn cương thi… làm nên câu chuyện truyền kỳ.1;https://ok.ru/videoembed/737936739056|2;https://ok.ru/videoembed/738597800688|3;https://ok.ru/videoembed/738742110960|4;https://ok.ru/videoembed/738742700784|5;https://ok.ru/videoembed/740675095280|6;https://ok.ru/videoembed/740675029744|7;https://ok.ru/videoembed/741779835632|8;https://ok.ru/videoembed/741780359920|9;https://ok.ru/videoembed/742746229488|10;https://ok.ru/videoembed/742746491632|11;https://ok.ru/videoembed/743447530224|12;https://ok.ru/videoembed/743449430768|13;https://ok.ru/videoembed/752834644720|14;https://ok.ru/videoembed/752836414192|15;https://ok.ru/videoembed/761000626928|16-END;https://ok.ru/videoembed/761000495856|
[daodien]Tiêu Dung[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 16/16+Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]Lang Càn Kiếp, The Wolf Dry Disaste 2018

Phim Lang Càn Kiếp: kể về con yêu quái già ngàn tuổi Ứng Càn Thời, chuyên trông nom núi Thiên Lang, đề phòng dịch bệnh Lang Tộc lây lan. Để kiếm tìm nguồn cơn tà ác bị mất tích là Thiên Lang đao, Ứng Càn Thời xuống núi. Cùng lúc đó, Lang Thập Thất mới 5 tuổi lẻn xuống núi, bị số phận dị hóa, nắm giữ sức mạnh thần bí. Ứng Càn Thời cùng nữ đạo tặc giang hồ Lệ Chi đang có ý đồ cướp thanh đao, bắt cóc Tiểu Thập Thất, trải qua vô số màn truy sát của lính thuê và quân đoàn cương thi… làm nên câu chuyện truyền kỳ.1;https://ok.ru/videoembed/737936739056|2;https://ok.ru/videoembed/738597800688|3;https://ok.ru/videoembed/738742110960|4;https://ok.ru/videoembed/738742700784|5;https://ok.ru/videoembed/740675095280|6;https://ok.ru/videoembed/740675029744|7;https://ok.ru/videoembed/741779835632|8;https://ok.ru/videoembed/741780359920|9;https://ok.ru/videoembed/742746229488|10;https://ok.ru/videoembed/742746491632|11;https://ok.ru/videoembed/743447530224|12;https://ok.ru/videoembed/743449430768|13;https://ok.ru/videoembed/752834644720|14;https://ok.ru/videoembed/752836414192|15;https://ok.ru/videoembed/761000626928|16-END;https://ok.ru/videoembed/761000495856|
[daodien]Tiêu Dung[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 16/16+Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text