Những Người Hùng Paris, The 15:17 To Paris (2018)
Phim Những Người Hùng Paris: kể lại câu chuyện có thật về 3 người Mỹ chặn đứng một vụ tấn công bằng súng trên chuyến tàu nhanh Thalys tại Pháp.


HD;https://hydrax.net/watch?v=5b2fa6efd6a5d|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSMMFELNSV|HD;|HD;|

[daodien]Clint Eastwood[/daodien]
[diem]5.1[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/QZH64Q6AM243[/taiphim]Những Người Hùng Paris, The 15:17 To Paris (2018)
Phim Những Người Hùng Paris: kể lại câu chuyện có thật về 3 người Mỹ chặn đứng một vụ tấn công bằng súng trên chuyến tàu nhanh Thalys tại Pháp.


HD;https://hydrax.net/watch?v=5b2fa6efd6a5d|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSMMFELNSV|HD;|HD;|

[daodien]Clint Eastwood[/daodien]
[diem]5.1[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/QZH64Q6AM243[/taiphim]Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text