Thật Hay Thách, Truth or Dare 2018
Phim Thật Hay Thách: kể về một trò chơi tưởng chừng vô hại "Thật hay Thách" đã giết chết từng người một khi họ nói dối hoặc từ chối tự hiện thử thách.

HD;https://hydrax.net/watch?v=5b2dfda17d99b|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSM5URFFCL|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSM5URFFCL|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSL6BP2C2D|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSL6JCPW7V|HD;|

[daodien]Jeff Wadlow[/daodien]
[diem]4.7[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JCUWQOV5TD5B[/taiphim]

Thật Hay Thách, Truth or Dare 2018
Phim Thật Hay Thách: kể về một trò chơi tưởng chừng vô hại "Thật hay Thách" đã giết chết từng người một khi họ nói dối hoặc từ chối tự hiện thử thách.

HD;https://hydrax.net/watch?v=5b2dfda17d99b|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSM5URFFCL|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSM5URFFCL|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSL6BP2C2D|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FSL6JCPW7V|HD;|

[daodien]Jeff Wadlow[/daodien]
[diem]4.7[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/JCUWQOV5TD5B[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem
tắt QC [x]
Alt Text