Trấn Hồn, Guardian 2018
Bộ phim Trấn Hồn kể về hành trình truy tìm tứ thánh khí Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy qua nhiều kiếp để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, tiên đồ.
1;https://ok.ru/videoembed/745275525872|2;https://ok.ru/videoembed/745275722480|3;https://ok.ru/videoembed/745285946096|4;https://ok.ru/videoembed/745286142704|5;https://ok.ru/videoembed/745286208240|6;https://ok.ru/videoembed/745286404848|7;https://ok.ru/videoembed/745286601456|8;https://ok.ru/videoembed/745286798064|9;https://ok.ru/videoembed/746963929840|10;https://ok.ru/videoembed/753252567792|11;https://ok.ru/videoembed/753252633328|12;https://ok.ru/videoembed/753252698864|13;https://ok.ru/videoembed/754208934640|14;https://ok.ru/videoembed/754209000176|15;https://ok.ru/videoembed/756827032304|16;https://ok.ru/videoembed/758938667760|17;https://ok.ru/videoembed/758938602224|17;|18;https://ok.ru/videoembed/761000430320|19;https://ok.ru/videoembed/761000561392|20;https://ok.ru/videoembed/761000758000|21;https://ok.ru/videoembed/761000692464|22;https://ok.ru/videoembed/769939933936|23;https://ok.ru/videoembed/769940065008|24;https://ok.ru/videoembed/769939802864|25;https://ok.ru/videoembed/770960657136|26;https://ok.ru/videoembed/770960722672|27;https://ok.ru/videoembed/770960591600|28;https://ok.ru/videoembed/778846276336|29;https://ok.ru/videoembed/778846210800|30;https://ok.ru/videoembed/778846341872|31;https://ok.ru/videoembed/779158096624|32;https://ok.ru/videoembed/779158162160|33;https://ok.ru/videoembed/779401235184|34;https://ok.ru/videoembed/786141088496|35;https://ok.ru/videoembed/786119854832|36;https://ok.ru/videoembed/786119920368|37;https://ok.ru/videoembed/788358040304|38;https://ok.ru/videoembed/788357909232|39;https://ok.ru/videoembed/788358171376|40;https://ok.ru/videoembed/794432441072|


[daodien]Châu Viễn Đan[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 40/40 +Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Trấn Hồn, Guardian 2018
Bộ phim Trấn Hồn kể về hành trình truy tìm tứ thánh khí Triệu Vân Lan và Thẩm Ngụy qua nhiều kiếp để miêu tả lại ván cờ giữa nhân gian, quỷ giới, tiên đồ.
1;https://ok.ru/videoembed/745275525872|2;https://ok.ru/videoembed/745275722480|3;https://ok.ru/videoembed/745285946096|4;https://ok.ru/videoembed/745286142704|5;https://ok.ru/videoembed/745286208240|6;https://ok.ru/videoembed/745286404848|7;https://ok.ru/videoembed/745286601456|8;https://ok.ru/videoembed/745286798064|9;https://ok.ru/videoembed/746963929840|10;https://ok.ru/videoembed/753252567792|11;https://ok.ru/videoembed/753252633328|12;https://ok.ru/videoembed/753252698864|13;https://ok.ru/videoembed/754208934640|14;https://ok.ru/videoembed/754209000176|15;https://ok.ru/videoembed/756827032304|16;https://ok.ru/videoembed/758938667760|17;https://ok.ru/videoembed/758938602224|17;|18;https://ok.ru/videoembed/761000430320|19;https://ok.ru/videoembed/761000561392|20;https://ok.ru/videoembed/761000758000|21;https://ok.ru/videoembed/761000692464|22;https://ok.ru/videoembed/769939933936|23;https://ok.ru/videoembed/769940065008|24;https://ok.ru/videoembed/769939802864|25;https://ok.ru/videoembed/770960657136|26;https://ok.ru/videoembed/770960722672|27;https://ok.ru/videoembed/770960591600|28;https://ok.ru/videoembed/778846276336|29;https://ok.ru/videoembed/778846210800|30;https://ok.ru/videoembed/778846341872|31;https://ok.ru/videoembed/779158096624|32;https://ok.ru/videoembed/779158162160|33;https://ok.ru/videoembed/779401235184|34;https://ok.ru/videoembed/786141088496|35;https://ok.ru/videoembed/786119854832|36;https://ok.ru/videoembed/786119920368|37;https://ok.ru/videoembed/788358040304|38;https://ok.ru/videoembed/788357909232|39;https://ok.ru/videoembed/788358171376|40;https://ok.ru/videoembed/794432441072|


[daodien]Châu Viễn Đan[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 40/40 +Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem