Cô Kiếm Kỳ Đàm 2, Swords of Legends 2 2018
Phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.1;https://ok.ru/videoembed/778812328688|2;https://ok.ru/videoembed/778812394224|3;https://ok.ru/videoembed/778812263152|4;https://ok.ru/videoembed/778812459760|5;https://ok.ru/videoembed/778818423536|6;https://ok.ru/videoembed/778818554608|7;https://ok.ru/videoembed/778818489072|8;https://ok.ru/videoembed/778818358000|9;https://ok.ru/videoembed/779157965552|10;https://ok.ru/videoembed/785510566640|11;https://ok.ru/videoembed/785510828784|12;https://ok.ru/videoembed/785510894320|13;https://ok.ru/videoembed/785510763248|14;https://ok.ru/videoembed/785510632176|15;https://ok.ru/videoembed/785510697712|16;https://ok.ru/videoembed/785510501104|17;https://ok.ru/videoembed/794432506608|18;https://ok.ru/videoembed/794432637680|19;https://ok.ru/videoembed/794432768752|20;https://ok.ru/videoembed/794432899824|21;https://ok.ru/videoembed/794432965360|22;https://ok.ru/videoembed/794432834288|23;https://ok.ru/videoembed/794432703216|24;https://ok.ru/videoembed/794432572144|25;|26;|

[daodien]Thái Tinh Thịnh[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Tập 24+Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Cô Kiếm Kỳ Đàm 2, Swords of Legends 2 2018
Phim Cô Kiếm Kỳ Đàm 2 Nhạc Vô Dị, chàng trai hiệp nghĩa lên đường đi tìm tòi học tập yển thuật . Trên đường cậu gặp được nàng Văn Nhân Vũ – một cô gái trung can nghĩa đảm của Bách Thảo Cốc, cùng với Hạ Di Tắc – đệ tử Thái Hoa quan và cũng là nửa người nửa yêu. Họ lên đường đi tìm yển sư Tạ Y, đồng thời gặp được linh nữ A Nguyễn. Họ cùng nhau chiến đấu chống lại đám người của Lưu Nguyệt Thành. Lưu Nguyệt Thành điều kiện sống không tốt nên Đại Tế Tư Thẩm Dạ quyết định hợp tác với Tâm Ma làm hại chúng sinh, đổi lại đưa tộc Liệt Sơn xuống hạ giới.1;https://ok.ru/videoembed/778812328688|2;https://ok.ru/videoembed/778812394224|3;https://ok.ru/videoembed/778812263152|4;https://ok.ru/videoembed/778812459760|5;https://ok.ru/videoembed/778818423536|6;https://ok.ru/videoembed/778818554608|7;https://ok.ru/videoembed/778818489072|8;https://ok.ru/videoembed/778818358000|9;https://ok.ru/videoembed/779157965552|10;https://ok.ru/videoembed/785510566640|11;https://ok.ru/videoembed/785510828784|12;https://ok.ru/videoembed/785510894320|13;https://ok.ru/videoembed/785510763248|14;https://ok.ru/videoembed/785510632176|15;https://ok.ru/videoembed/785510697712|16;https://ok.ru/videoembed/785510501104|17;https://ok.ru/videoembed/794432506608|18;https://ok.ru/videoembed/794432637680|19;https://ok.ru/videoembed/794432768752|20;https://ok.ru/videoembed/794432899824|21;https://ok.ru/videoembed/794432965360|22;https://ok.ru/videoembed/794432834288|23;https://ok.ru/videoembed/794432703216|24;https://ok.ru/videoembed/794432572144|25;|26;|

[daodien]Thái Tinh Thịnh[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Tập 24+Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]


Có thể bạn muốn xem