Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh, A Prayer Before Dawn 2018
Phim Lời Nguyện Trước Bình Minh: dựa trên câu chuyện có thật của Billy Moore, người bị tống giam ở nhà tù khét tiếng nhất Thái Lan, nơi anh phải chiến đấu sinh tồn để dành được tự do...
HD;https://www.rapidvideo.com/d/FTKVWF9N6M|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b56c042cf752|HD;|

[daodien]Jean-Stéphane Sauvaire[/daodien]
[diem]7.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/OU17OJCU1A13[/taiphim]

Lời Cầu Nguyện Trước Bình Minh, A Prayer Before Dawn 2018
Phim Lời Nguyện Trước Bình Minh: dựa trên câu chuyện có thật của Billy Moore, người bị tống giam ở nhà tù khét tiếng nhất Thái Lan, nơi anh phải chiến đấu sinh tồn để dành được tự do...
HD;https://www.rapidvideo.com/d/FTKVWF9N6M|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b56c042cf752|HD;|

[daodien]Jean-Stéphane Sauvaire[/daodien]
[diem]7.0[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Phiêu lưu|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Âu Mỹ[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút [/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/OU17OJCU1A13[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem