Tố Thủ Già Thiên, Cover The Sky 2018
Phim Tố Thủ Già Thiên: lấy bối cảnh tại một đại lục lớn được dựng nên từ khung xương của phượng hoàng, nơi có rất nhiều quốc gia và dân cư đang sinh sống. Tại khu vực phía tây, bảy ngọn núi lửa vốn đã ngủ yên suốt hàng thế kỉ thình lình trỗi dậy mạnh mẽ, tạo nên ngọn lửa lớn như hình phượng hoàng che phủ khắp bầu trời đại lục, thiêu cháy trời và đất.

1HD;https://ok.ru/videoembed/767922539248|HD;|HD;|1;|2;https://ok.ru/videoembed/767922670320|3;https://ok.ru/videoembed/767922604784|4;https://ok.ru/videoembed/767922473712|5;https://ok.ru/videoembed/769939999472|6;https://ok.ru/videoembed/769940130544|7;https://ok.ru/videoembed/777825487600|8;https://ok.ru/videoembed/777825618672|9;https://ok.ru/videoembed/777825684208|10;https://ok.ru/videoembed/777825422064|11;https://ok.ru/videoembed/777825553136|12;https://ok.ru/videoembed/777827781360|13;https://ok.ru/videoembed/777827650288|14;https://ok.ru/videoembed/777827715824|15;https://ok.ru/videoembed/777827584752|16;https://ok.ru/videoembed/777828698864|17;https://ok.ru/videoembed/777828764400|18;https://ok.ru/videoembed/777828633328|19;https://ok.ru/videoembed/779158227696|20;https://ok.ru/videoembed/779158424304|21;https://ok.ru/videoembed/779158489840|22;https://ok.ru/videoembed/779158358768|23;https://ok.ru/videoembed/779157900016|24;https://ok.ru/videoembed/779158293232|25;https://ok.ru/videoembed/779158031088|26;https://ok.ru/videoembed/779167795952|27;https://ok.ru/videoembed/779167730416|28;https://ok.ru/videoembed/779388521200|29;https://ok.ru/videoembed/779388652272|30;https://ok.ru/videoembed/779388586736|31;https://ok.ru/videoembed/779388455664|32;https://ok.ru/videoembed/779388717808|33;|

[daodien]Lưu Trấn Minh, Lâm Kiện Long[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 32/32 +Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Tố Thủ Già Thiên, Cover The Sky 2018
Phim Tố Thủ Già Thiên: lấy bối cảnh tại một đại lục lớn được dựng nên từ khung xương của phượng hoàng, nơi có rất nhiều quốc gia và dân cư đang sinh sống. Tại khu vực phía tây, bảy ngọn núi lửa vốn đã ngủ yên suốt hàng thế kỉ thình lình trỗi dậy mạnh mẽ, tạo nên ngọn lửa lớn như hình phượng hoàng che phủ khắp bầu trời đại lục, thiêu cháy trời và đất.

1HD;https://ok.ru/videoembed/767922539248|HD;|HD;|1;|2;https://ok.ru/videoembed/767922670320|3;https://ok.ru/videoembed/767922604784|4;https://ok.ru/videoembed/767922473712|5;https://ok.ru/videoembed/769939999472|6;https://ok.ru/videoembed/769940130544|7;https://ok.ru/videoembed/777825487600|8;https://ok.ru/videoembed/777825618672|9;https://ok.ru/videoembed/777825684208|10;https://ok.ru/videoembed/777825422064|11;https://ok.ru/videoembed/777825553136|12;https://ok.ru/videoembed/777827781360|13;https://ok.ru/videoembed/777827650288|14;https://ok.ru/videoembed/777827715824|15;https://ok.ru/videoembed/777827584752|16;https://ok.ru/videoembed/777828698864|17;https://ok.ru/videoembed/777828764400|18;https://ok.ru/videoembed/777828633328|19;https://ok.ru/videoembed/779158227696|20;https://ok.ru/videoembed/779158424304|21;https://ok.ru/videoembed/779158489840|22;https://ok.ru/videoembed/779158358768|23;https://ok.ru/videoembed/779157900016|24;https://ok.ru/videoembed/779158293232|25;https://ok.ru/videoembed/779158031088|26;https://ok.ru/videoembed/779167795952|27;https://ok.ru/videoembed/779167730416|28;https://ok.ru/videoembed/779388521200|29;https://ok.ru/videoembed/779388652272|30;https://ok.ru/videoembed/779388586736|31;https://ok.ru/videoembed/779388455664|32;https://ok.ru/videoembed/779388717808|33;|

[daodien]Lưu Trấn Minh, Lâm Kiện Long[/daodien]
[diem]9.0[/diem]
[theloai]@Phim Bộ|@Hành động|@Viễn tưởng|@Võ thuật|@Cổ trang|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai] Full 32/32 +Vietsub [/trangthai]
[thoiluong] 45 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/folder/DMQMJL29U8BN[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem