Nội dung Vùng Xám kể về hành trình thực thi nhiệm vụ và quá trình chống lại sự đe dọa của những thế lực tội phạm của một viên chức cảnh sát ngầm Yu Chau. Nằm vùng là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, chỉ có những người sở hữu đủ tố chất cùng một cái đầu lạnh mới có thể đối đầu với những tên trùm, Yu Chau nhiều năm chịu đựng và cuối cùng cũng bắt giữ được tên trùm trong thành phố. Tuy nhiên, vì một vụ bắt cóc trẻ em mà anh bị lộ thân phận, ngay lập tức trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm.
HD;https://www.rapidvideo.com/d/FT78M6F817|HD;https://ok.ru/videoembed/778863315696|
[daodien]Nick Cheung[/daodien]
[diem]5.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Viễn tưởng|@Hành động|[/theloai]
[quocgia]Hồng Kông[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong] 100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/U6Y5FI18VHED[/taiphim]

Nội dung Vùng Xám kể về hành trình thực thi nhiệm vụ và quá trình chống lại sự đe dọa của những thế lực tội phạm của một viên chức cảnh sát ngầm Yu Chau. Nằm vùng là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, chỉ có những người sở hữu đủ tố chất cùng một cái đầu lạnh mới có thể đối đầu với những tên trùm, Yu Chau nhiều năm chịu đựng và cuối cùng cũng bắt giữ được tên trùm trong thành phố. Tuy nhiên, vì một vụ bắt cóc trẻ em mà anh bị lộ thân phận, ngay lập tức trở thành mục tiêu của các nhóm tội phạm.
HD;https://www.rapidvideo.com/d/FT78M6F817|HD;https://ok.ru/videoembed/778863315696|
[daodien]Nick Cheung[/daodien]
[diem]5.8[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Võ thuật|@Viễn tưởng|@Hành động|[/theloai]
[quocgia]Hồng Kông[/quocgia]
[trangthai]Thuyết Minh[/trangthai]
[thoiluong] 100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/U6Y5FI18VHED[/taiphim]

Có thể bạn muốn xem