Phong Thần Chiến Kỷ, The War Records of Deification 2018
Phim Phong Thần Chiến Kỷ xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Khương hoàng hậu và Thân Công Báo.



HD;https://ok.ru/videoembed/803337931504|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b65c64ee7377|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FTY4OR50H5|HD;|
[daodien]Lưu Hải Lượng[/daodien]
[diem]5.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/US4Y6MG2MRPZ[/taiphim]



Phong Thần Chiến Kỷ, The War Records of Deification 2018
Phim Phong Thần Chiến Kỷ xoay quanh cuộc chiến dai dẳng giữa Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Khương hoàng hậu và Thân Công Báo.



HD;https://ok.ru/videoembed/803337931504|HD;https://hydrax.net/watch?v=5b65c64ee7377|HD;https://www.rapidvideo.com/d/FTY4OR50H5|HD;|
[daodien]Lưu Hải Lượng[/daodien]
[diem]5.4[/diem]
[theloai]@Phim Lẻ|@Viễn tưởng|@Hành động|@Hài hước|[/theloai]
[quocgia]Trung Quốc[/quocgia]
[trangthai]Vietsub[/trangthai]
[thoiluong]100 phút[/thoiluong]
[taiphim]https://www.fshare.vn/file/US4Y6MG2MRPZ[/taiphim]



Có thể bạn muốn xem